Projekt: Otrzymanie unieśmiertelnionych progenitorowych komórek izolowanych z jaj pszczelich oraz opracowanie systemu badawczego pozwalającego w warunkach hodowli in vitro testować substancje czynne z pominięciem modelu zwierzęcegoTytuł projektu:

Otrzymanie unieśmiertelnionych progenitorowych komórek izolowanych z jaj pszczelich oraz opracowanie systemu badawczego pozwalającego w warunkach hodowli in vitro testować substancje czynne z pominięciem modelu zwierzęcego.

Beneficjent:

BioScientia sp. z o.o.

Jednostka naukowa wybranej do realizacji projektu:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest wzbogacenie portfolio firmy BioScientia w nowy produkt oraz usługę, tym samy zwiększenie dochodowości oraz innowacyjności spółki.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek dwóch innowacji produktowych.

Rezultatem projektu będzie unieśmiertelniona, stabilna linia komórkowa wyprowadzona z jaj pszczelich oraz system oparty na tych komórkach, pozwalający w warunkach hodowli in vitro testować wybrane substancje czynne.

BioScientia planuje namnożenie otrzymanych unieśmiertelnionych komórek pszczelich oraz ich sprzedaż. Ponadto, otrzymane w ramach projektu komórki zostaną wykorzystane w działalności firmy w badaniach nad nowymi środkami ochrony zdrowia pszczół. Opracowany system zastąpi stosowany do tej pory model badawczy jakim były pszczoły. Wdrożenie systemu opartego na komórkach pszczelich w znaczącym stopniu przyspieszy realizację podjętego przez BioScientia przedsięwzięcia zmierzającego do opracowania grupy związków o potencjalnym działaniu terapeutycznym dla pszczół.

Wartość projektu:

274 290,00 zł

Wkład Unii Europejskiej:

178 400,00 zł