Zakład Hodowli Trzody Chlewnej 

ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław

 

Kierownik

prof. dr hab. inż.  Damian Knecht          tel. 71 320 5823      damian.knecht@up.wroc.pl

Sekretriat

tel./fax: 71 320 5822

 

Pracownicy

   

dr inż. Jerzy Akińcza, starszy wykładowca

71 320 5824

       jerzy.akincza@up.wroc.pl

dr inż. Anna Jankowska - Mąkosa, adiunkt

71 320 5821

anna.jankowska-makosa@up.wroc.pl

dr inż. Kamil Duziński, adiunkt 71 320 5820 kamil.duzinski@up.wroc.pl
     

Profesorowie emerytowani

   
prof. dr hab. Stanislaw Jasek 71 320 5826 stanislaw.jasek@up.wroc.pl

prof. dr hab. Wiesław Poznański

71 320 5826

 

dr hab. inż. Paweł Gajewczyk 71 320 5826  pawel.gajewczyk@up.wroc.pl
     


Godziny konsultacji - semestr zimowy, rok akademicki 2016/2017


   prof. dr hab. inż.  Damian Knecht

poniedziałek 10.00 - 11.00

niedziela 11.30 - 12.30

   dr inż. Jerzy Akińcza, starszy wykładowca

poniedziałek 11.30 - 13.30
czwartek 12.00 - 14.00

   dr inż. Anna Jankowska - Mąkosa, adiunkt

poniedziałek 11.00 - 12.00

środa 10.00 - 11.00

   dr inż. Kamil Duziński, adiunkt

czwartek   9.00 - 10.00

niedziela 12.30 - 13.30


Historia

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej powstał w 1954 roku. Początkowo związany był z Katedrą Szczegółowej Hodowli i Żywienia Zwierząt, w latach 1972-1981 z Instytutem Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej a od 2003 roku z Instytutem Hodowli Zwierząt. Pierwszym kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry (do 1990), był prof. dr hab. Jerzy Kotliński, potem prof. dr hab. Wiesław Poznański (1990 - 1997), w latach 1997 - 2013 prof. dr hab. Stanisław Jasek, a obecnie prof. dr hab. inż.  Damian Knecht.

Archiwalne fotografieDziałalność naukowo-badawcza

 • optymalizacja odchowu prosiąt,
 • praca hodowlana w kierunku poprawy cech tucznych i rzeźnych przy zachowaniu wysokiego poziomu użytkowości rozpłodowej loch,
 • agrobiznes z uwzględnieniem agroturystyki jako szansy  poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych,
 • opłacalność produkcji trzody chlewnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem grup producentów trzody chlewnej jako szansy zwiększenia efektywności gospodarowania,
 • analiza wskaźników produkcyjnych świń w zależności od poziomu zarażenia pasożytami układu pokarmowego,
 • ocena tusz wieprzowych obejmująca metody szacowania wielkości elementów zasadniczych i ich wartości ekonomicznej.

  

Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

2015

 1. Jankowska-Mąkosa A., Knecht D. 2015. The influence of endoparasites on selected production parameters in pigs in various housing systems. Research in Veterinary Science; 100, 153–160. [JCR]  IF: 1,511; 35  pkt.
 2. Knecht D., Środoń S., Duziński K. 2015. The impact of season, parity and breed on selected reproductive performance parameters of sows. Arch. Anim. Breed., 58, 49–56. [JCR]  IF: 0,326; 15 pkt.
 3. Lisiak D., Duziński K., Janiszewski P., Borzuta K., Knecht D. 2015. A new simple method for estimating the pork carcass mass of primal cuts and lean meat content of the carcass. Animal Production Science. 55(8),1044-1050.  [JCR]  IF: 1,028; 30 pkt.
 4. Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2015. Does the activity of producer groups organizations improve the production of pigs?, Annals of Animal Science, 15(3),759-774.[JCR]  IF: 0,419; 20 pkt.
 5. Duziński K., Knecht D., Lisiak D., Janiszewski P. 2015. Factors affecting the tissues composition of pork belly. Animal. 9:11,1897-1903.  [JCR]  IF: 1,841; 35 pkt.

2014

 1. Gajewczyk P., Gajewczyk B., Akińcza J., Szmańko T. 2014:Influence of crossing Polish and foreign pig breeds on physicochemical traits of longissimus lumborum muscle. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2014; 38: 183-188. [JCR]  IF: 0,316; 20 pkt.
 2. Knecht D., Duziński K. 2014: The effect of parity and date of service on the reproductive performance of Polish Large White × Polish Landrace (PLW×PL) crossbreed sows. Annals of Animal Science 14(1), 69-79. [JCR]  IF: 0,42; 15 pkt.
 3. Knecht D., Środoń S., Duziński K., 2014: The influence of boar breed and season on semen parameters. South African Journal of Animal Science 44, 1-9. [JCR] IF: 0,538; 20 pkt.
 4. Knecht D., Środoń S., Duziński K., 2014: Does a boar’s season of birth determine semen parameters and reproductive performance? Reproduction in Domestic Animals 49, 183-190. [JCR] IF: 1,392; 30 pkt.
 5. Duziński K., Knecht D., Środoń S., 2014: The use of oxytocin in liquid semen doses to reduce seasonal fluctuations in the reproductive performance of sows and improve litter parameters - a two-year study. Theriogenology 81, 780-786. [JCR] IF: 2,082; 35 pkt.

2013

 1. D. Knecht, S. Środoń, K. Szulc, K. Duziński: 2013: The effect of photoperiod on selected parameters of boar semen. Livestock Science, 157, 364-371.  [JCR]  IF: 1,249; 30 pkt.
 2. Duziński K., Knecht D., Gajewczyk P. 2013: Effect of oxytocin treatment on the reproductive performance of sows after artificial insemination with liquid semen. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science. 37: 575-581. [JCR]  IF: 0,316; 20 pkt.
 3. Szulc K., Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Skrzypczak E., Nowaczewski S.: 2013: The influence of fattening and slaughter traits on reproduction in Polish Large White sows. Italian Journal of Animal Science. 12 (1),16-20.  [JCR] IF: 0,789; 15 pkt.

2012

 1. Knecht, D., Jankowska A., Zaleśny G: 2012: The impact of gastrointestinal parasites infection on slaughter efficiency in pigs. Vet. Parasitol. 184 (2-4); 291-297. [JCR] IF: 2,331; 40 pkt.
 2. K. Szulc, E. Skrzypczak, J.T Buczyński, D. Stanisławski, A. Jankowska-Mąkosa, D. Knecht. : 2012. Evaluation of fattening and slaughter performance and determination of meat quality in Złotnicka Spotted pigs and their crosses with the Duroc breed. Czech Journal of Animal Science.  Czech J. Anim. Sci., 57 (3): 95–107. [JCR] IF: 1,190; 25 pkt.
 3. G. Skiba, S. Raj, E. Poławska, B. Pastuszewska, G. Eliminowska-Wenda, J. Bogucka, D. Knecht: 2012. Profile of fatty acids, muscle structure and shear force of musculus longissimus dorsi (MLD) in growing pigs as affected by energy and protein or protein restriction followed by realimentation. Meat Science. 91 (3); 339-346. [JCR] IF: 3,000; 40 pkt.
 4. E. Skrzypczak, K. Szulc, M. Demkowicz, D. Knecht, A.  Jankowska-Mąkosa, J. T. Buczyński, M. Babicz : 2012: The influence of the different content of protein fractions in sows’ milk in piglet rearing. African Journal of Biotechnology 11(64), 12781-12786, [JCR] IF: 0,573; 15 pkt.

2011

 1. Knecht D., Popiołek M., Zaleśny G.: 2011: Does meatiness of pigs depend on the level of gastro-intestinal parasites infection?. Preventive Veterinary Medicine. 99, 234-239. [JCR] IF: 2,070; 40 pkt.
 2. Szulc K., Skrzypczak E., Panek A., Knecht D., Jankowska A., Sobek Z., Stanisławski D.: 2011: Analysis of reproduction and litter performance of the Zlotnicka Spotted breed and its different crossbreeds. Italian Journal of Animal Science 10(4); 184-187. [JCR] IF: 0,258; 15 pkt.


Oryginalne prace naukowe

2015

 1. Jankowska-Mąkosa A., Knecht D. 2015. Prevalence of endoparasites infection in fatteners depending on maintenance system and season. VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA (Vet Med Zoot); T. 70 (92), 29-36. (10 pkt.)
 2. Duziński K., Lisiak D., Knecht D., Środoń S., 2015. The estimation of pork carcass primal cuts value based on backfat thickness. Journal of Central European Agriculture, 16(1), 112-121. (8 pkt.)
 3. Chudoba K., Akińcza J., 2015. Program komputerowy Piggy. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXXVII, 609: 9–16. (7 pkt.)
 4. Knecht D., Knecht Z., Żeligowski H. 2015: Działalność grupowa sposobem na przetrwanie kryzysu gospodarczego.  Gospodarka; Rynek; Edukacja, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania “Edukacja”, 16, 2, 39-45. (6 pkt.)
 5. Knecht D., Duziński K., Środoń S. 2015: The use of oxytocin in liquid semen doses to improve the reproductive performance of sows and litter parameters. Journal of Veterinary Science & Technology 6:5, 96. (8 pkt.)

 6. Jankowska-Mąkosa A., Knecht D., Nicpoń J. 2015: The level of infection endoparasites in wild boar. Journal of Veterinary Science & Technology 6:5, 95. (8 pkt.)

2014

 1. Knecht D., Lisiak D., Duziński K., Środoń S., 2014. Czynniki wpływające na wielkość strat rozbiorowych półtusz wieprzowych poddawanych dysekcji. Roczniki Naukowe PTZ, 10(2); 57-64. (7 pkt.)
 2. Knecht D., Środoń S., Duziński K., 2014. Ocena przyżyciowa stopnia otłuszczenia i umięśnienia loszek o różnym genotypie przy użyciu ultrasonografu Aloka SSD-500 w odniesieniu do wybranych wskaźników użytkowości rozpłodowej. Roczniki Naukowe PTZ, 10(3); 25-35. (7 pkt.)

 

2013

 1. D. Knecht,  K. Duziński : 2013: Nowe kierunki w inseminacji trzody chlewnej. Przegląd Hodowlany.  1, s. 4-6. (4 pkt.)
 2. D. Knecht, S. Środoń: 2013: Determinanty opłacalności chowu trzody chlewnej w 2012 roku. Przegląd Hodowlany.  2, s. 3-6. (4 pkt.)
 3. D. Knecht, S. Środoń: 2013: Analiza działalności grupy producentów trzody chlewnej na przykladzie zrzeszenia producnetów rolnych gminy Biała. Journal of Agribusiness and Rural Development. 1(27) 2013, 107-117. (9 pkt.)
 4. D. Knecht, S. Środoń: 2013: Sytuacja sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development. 1(27) 2013, 119-131. (9 pkt.)
 5. Akińcza J., Gajewczyk P. 2013: Wpływ dodatku paszy mineralno-witaminowej na użytkowość rozpłodową loch w fermie przemysłowej. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt. 593, LXVII, 9-14. (7 pkt.)
 6. Gajewczyk P., Akińcza J., Witek W., 2013. Wpływ dokarmiania dynią na prosięta z objawami syndromu charłactwa. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXXI,  600: 9–18. (7 pkt.)
 7. Gajewczyk P., Akińcza J., 2013. Wpływ genotypu loch na wyniki użytkowości rozpłodowej. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXXI, 600: 19–28. (7 pkt.)

2012

 1. D. Knecht,  S. Środoń: 2012: Czynnniki wpływające na opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2011 roku. Przegląd Hodowlany.  3-4, s. 11-14. (4 pkt.)
 2. D. Knecht,  S. Środoń: 2012: Opłacalność produkcji a stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Przegląd Hodowlany.  10-12, s. 1-4. (4 pkt.)
 3.  D.Knecht : 2012: Grupy producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem producentów trzody chlewnej. Stan i perespektywy rozwoju. Uniwersytet Przyrodniczy we  Wrocławiu. Monografie CLIII,  s. 1-270.
 4. K. Szulc, D. Knecht, A. Jankowska-Mąkosa, E. Skrzypczak, 2012: Wyniki oceny jakości mięsa świń rodzimej rasy złotnickiej pstrej.  Zesz. Nauk.  UP. Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXIV, 586: 51-60. (5 pkt.)
 5. L. Jasiński,  A. Jankowska-Mąkosa, S. Środoń,  D. Knecht : 2012: The analysis of the "JAR-PEK" producers group activities.  Zesz. Nauk.  UP. Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXVI, 590: 29-42. (5 pkt.)
 6. Korniewicz D., Grela E. R., Matras J., Gajewczyk P., Dobrzański Z.,Korniewicz A., Antkowiak K. 2012: The effect of decreased protein levels in sow diets on nitrogen content of feaces and physiological parameters of blood. Ann. Anim. Sci., Vol.12,  2, 201-215.
 7. Gajewczyk P., Jankowska A. 2012: Wartość tuczna i rzeźna tuczników mieszańców wyprodukowanych w fermie  przemysłowego chowu świń. Post. Nauki i Technol. Przem. Rol.-Spoż.,t.LXVII , 2,27-37.
 8. Płazak E., Gajewczyk P., Koska M., Akińcza J. 2012: Wartość tuczna i rzeźna tuczników żywionych paszą bez udziału śruty sojowej. Zesz. Nauk.UP we Wrocławiu , seria Biol.i Hod. Zw. Nr 586, LXIV, 37-50. (5 pkt.)
 9. Długosz T., Duziński K., 2012: Środowisko elektromagnetyczne człowieka- studia literaturowe. Ekologia i Technika, 20(6); 357-362. (2 pkt.)
 10. Długosz T., Duziński K.,2012: Środowisko elektromagnetyczne w świecie zwierząt,Ekologia i Technika 2 (117), 125-130. (6 pkt.)

 2011

 1. D. Knecht,  S. Środoń: 2011: Opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2010 roku. Przegląd Hodowlany.  4, s. 1-5. (4 pkt.)
 2. D. Knecht,  A. Jankowska, S. Środoń, M. Żebrowski: 2011: Użytkowość rozpłodowa loch hybrydowych. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt. LXII, 580: 255–266. (5 pkt.)
 3. D. Knecht,  S. Środoń: 2011: Rynek trzody chlewnej w latach 2001-2010. Przegląd Hodowlany.  7, s. 8-11. (4 pkt.)
 4. Knecht D., Jankowska A., Chmielewska K., Mąkosa H., 2011: Intensywność zarażenia pasożytami układu pokarmowego wybranych grup świń w gospodarstwie drobnotowarowym Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXIII, Nr 583, 147–157 (5 pkt.)
 5. Środoń S., Jasiński L, Jankowska-Mąkosa A., Knecht D., 2011: Opłacalność tuczu trzody chlewnej. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXIII, 583: 333– 345. (5 pkt.)
 6. Gajewczyk P., Akińcza J. 2011: Porównanie wartości tucznej i rzeźnej tuczników mieszańców z fermy przemysłowej. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, Biol. i Hod. Zw. LXII, 580, 143-148. (5 pkt.)
 7. Korniewicz D.,Gajewczyk P., Dobrzański Z., Korniewicz A. 2011: Efekty produkcyjne loch żywionych mieszankami pełnoporcjowymi z obniżonym poziomem białka i dodatkiem konserwantu wieloskładnikowego. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, Biol. i Hod. Zw. LXII, 580, 267-284. (5 pkt.)
 8. Rajchert M., Gajewczyk P., Płazak E. 2011: Wpływ zastosowania płynnego zakwaszacza z mieszanką typu prestarter na wyniki odchowu prosiąt. Rocz. Nauk. Zoot. 38 (1), 73-85.
 9. Korniewicz D., Dobrzański Z., Korniewicz A., Grela E., Gajewczyk P., Kołacz D., Antkowiak K. 2011: Effect of preservative addition to mixtures with lowered protein level for pregnant and lactating sows on amount of nitrogen released to environment in faeces and physiological indices. Wyd. AR we Wrocławiu EJPAU, Acta Scientiarum Polonorum,. Med. Vet, vol. 14, 4, 1-12.
 10. Gajewczyk P., Madejek- Świątek E. 2011: Wartość tuczna i rzeźna tuczników mieszańców [wbp x pbz x P76] i Naima x P76. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu. Biol. i Hod. Zw. LXIII, 583, 211-220. (5 pkt.)
 11. Gajewczyk P., Madejek Świątek E., Płazak –Kowal E. 2011: Wartość tuczna, rzeźna i mięsna tuczników po lochach Naima, mieszańcach wielka biała polska x polska biała zwisłoucha i knurach P76. Post. Nauk. i Techn. Przem. Rol.-Spoż. t.66, 1, 7-18.


Artykuły popularno-naukowe

2015

 1.  Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2015: Jak żywić lochy. Hoduj z głową świnie 1(73); 14-19.
 2. Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2015: Organizacja rozrodu w chlewni na 300 macior. Hoduj z głową świnie 2(74); 8-13.
 3. Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2015: Hybrydowe świnie. Hoduj z głową świnie 3(75); 8-12.
 4. Jankowska-Mąkosa A., Knecht D., Czyż K. 2015: O czym należy pamiętać przy wyborze systemu utrzymania. Trzoda Chlewna. 10, s. 29-32.
 5. Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2015: Jak prawidłowo inseminować. Hoduj z głową świnie 6(78); 10-13.
 6. Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2015: Pamietajmy o higienie na fermie Agro.Fakt.pl 30.10.2015.
 7.  Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2015: Pasożyty wewnętrzne w stadzie świń: jak je zwalczać? Agro.Fakt.pl 28.10.2015.
 8.  Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2015: Zwalczanie pasożyty zewewnętrznych na fermie świń. Agro.Fakt.pl 08.12.2015.

 

2014

 1. D. Knecht,  Duziński K: 2014: Jak uzyskiwać najlepsze przyrosty. Hoduj z głową świnie. 1(67), s. 20-25.
 2. D. Knecht, A. Jankowska-Mąkosa, K. Duziński: 2014: Choroby wirusowe, które wpływają na opłacalność produkcji. Hodowca Trzody Chlewnej. 1-2, s. 50-54.
 3. D. Knecht,  Środoń S., Jankowska-Mąkosa A.: 2014: Najlepsze przyrosty to najlepsze żywienie. Hoduj z głową świnie. 2(68), s. 14-19.
 4.  D. Knecht, K. Duziński: 2014: Zmiana upodobań konsumenckich o których powinien wiedzieć producent trzody chlewnej. Hodowca Trzody Chlewnej. 3-4, s. 46-50.
 5. D. Knecht,  Duziński K..: 2014: Dodatki stymulujące mięsność – co stosować w czasie tuczu. Hoduj z głową świnie. 3(69), s. 26-32.
 6. D. Knecht,  A. Jankowska-Mąkosa: 2014: Pasożyty wewnetrzne u świn – aktualny problem w produkcji. Trzoda Chlewna. 6, s. 84-86.
 7. Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2014: Choroby wirusowe, które wpływają na opłacalność produkcji. Hodowca Trzody Chlewnej 1-2; 50-54.

 8. Knecht D., Duziński K. 2014: Żywienie tuczników – jak unikać błędów. Hoduj z głową świnie 4(70); 22-26.

 9. Knecht D., Duziński K. 2014: Oksytocyna lekarstwem na letnie załamanie rozrodu. Top Agrar Polska – top świnie 7; 4-6.

 

2013

 1. D. Knecht,  A. Jankowska-Mąkosa : 2013: Skup i klasyfikacja tuczników. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 2. s. 161-164.
 2. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa : 2013: Sukces w krzyżowaniu towarowym. Hoduj z głową świnie. 1(61). s. 14-18.
 3. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa : 2013: Wykorzystanie biotechnologii w rozrodzie świń. Hodowca Trzody Chlewnej. 1-2, s. 40-45.
 4. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa, S. Środoń: 2013: Najważniejsze cechy użytkowości rozrodczej świń. Hodowca Trzody Chlewnej. 1-2, s. 46-49.
 5. D. Knecht,  K. Duziński: 2013: Dobór zwierząt do rozrodu - uzyskać efekt heterozji. Hodowca Trzody Chlewnej. 3-4, s. 32-36.
 6. D. Knecht,  Duziński K, M. Sibiński: 2013: Żywienie a jakość mięsa. Hoduj z głową świnie. 3(63), 16-21.
 7. D. Knecht, M. Sibiński, K. Duziński: 2013: Ekologiczne metody chowu trzody chlewnej. Hodowca Trzody Chlewnej. 5-6, s. 50-53.
 8. D. Knecht,  K. Duziński: 2013: Czynniki wpływające na ostateczną jakość wieprzowiny. Hodowca Trzody Chlewnej. 5-6, s. 57-60.
 9. D. Knecht,  Duziński K, M. Sibiński: 2013: Problemy z rozrodem. Hoduj z głową świnie. 4(64), s. 18-22.
 10. D. Knecht, M. Sibiński, K. Duziński: 2013: Wpływ żywienia na jakość mięsa. Hodowca Trzody Chlewnej. 7-8, s. 24-28.
 11. Gajewczyk P. 2013: Cechy pokrojowe wpływające na płodność świń. Hodowca Trzody Chlewnej, 7-8, 35-37.
 12. Akińcza J. 2013: Problemy w odchowie prosiąt. Trouw i MY. 6(30), 4-7.
 13. Gajewczyk P. 2013: Jaki wpływ na wyniki produkcji prosiąt może mieć obniżenie poziomu białka w mieszankach pełnoporcjowych dla loch prośnych i karmiących?. Hodowca Trzody Chlewnej. 11-12, 10-13.

2012

 1. D. Knecht,  A. Jankowska : 2012: Znaczenie siary w życiu prosiąt. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 2. s. 126-128.
 2. D. Knecht,  A. Jankowska : 2012: Odporność czynna i bierna u prosiąt. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 2. s. 129-132.
 3. D. Knecht,  S. Środoń: 2011: Opłacalność tuczu trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Trzoda Chlewna. 2, s. 16-19.
 4. L. Jasiński, S. Środoń,  D. Knecht : 2012: Najważniejsza jest higiena na fermie. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 1-2, s. 54-58.
 5. D. Knecht, L. Jasiński : 2012: Wpływ czynników środowiskowych i żywieniowych na jakość wieprzowiny. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 3-4, s. 18-21.
 6. D. Knecht, L. Jasiński : 2012: Dobór komponentów rasowych do krzyżowania towarowego świń. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 3-4, s. 36-40.
 7. D. Knecht  : 2012: Fazowe żywienie loch. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 5-6, s. 22-25.
 8. D. Knecht  : 2012: Zaburzenia występujące w rozrodzie świń. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 5-6, s. 64-68.
 9. D. Knecht : 2012: Opłacalności produkcji trzody chlewnej w Polsce a spadek pogłowia. Trouw i MY. 4(22), s. 14-17.
 10. L. Jasiński, D. Knecht : 2012: Właściwe żywienie tuczników gwarantuje szybki wzrost i wysoką mięsność. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 7-8, s. 12-16.
 11. D. Knecht  : 2012: Inseminacja czy krycie naturalne? Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 7-8, s. 56-59.
 12. D. Knecht,  A. Jankowska-Mąkosa : 2012: Okresy krytyczne w żywieniu prosiąt. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 9. s. 141-144.
 13. D. Knecht,  A. Jankowska-Mąkosa : 2012: Dokarmianie prosiąt w okresie odchowu. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 9. s. 144-147.
 14. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa, S. Środoń: 2012: Grupy to przyszłość czy zawracanie głowy. Hoduj z głową świnie. 5(59). S. 44-48.
 15. D. Knecht,  A. Jankowska-Mąkosa : 2012: Żywienie a mięsność. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 10. s. 93-95.
 16. D. Knecht : 2012: Odporność bierna i czynna u prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 9-10, s. 56-58.
 17. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa, S. Środoń: 2012: Opłacalność produkcji tuczników w cyklu otwartym. Hoduj z głową świnie. 6(60). s. 12-16.
 18. D. Knecht : 2012: Potrzeby pokarmowe prosiąt. Wszystko zaczyna się od lochy. Hodowca Trzody Chlewnej. 11-12, s. 32-36.
 19. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa, S. Środoń: 2012: Znaczenie siary w życiu prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej. 11-12, s. 60-63.
 20. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa, S. Środoń: 2012: Ciąża: diagnostyka i przebieg. Hodowca Trzody Chlewnej. 11-12, s. 56-59.
 21. Akińcza J., 2012.Wpływ wybranych czynników na efektywność tuczu świń. Trouw i MY. 6 (24), 14-17.

2011

 1. D. Knecht,  S. Jasek,  S. Środoń: 2011: Wygodna porodówka. Hodowca Trzody Chlewnej. XIV, nr 119/1, s. 18-21.
 2. D. Knecht,  L. Jasiński, A. Jankowska : 2011: Anemia prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej. XIV, nr 120, s. 15-19.
 3. D. Knecht, M. Popiołek : 2011: Pasożyty zewnętrzne. Hodowca Trzody Chlewnej. XIV, 3, 121, s. 48-53.
 4. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Czynniki wpływające na opłacalność produkcji świń. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 13, IX, s. 53-56.
 5. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Organizacja hodowli i chowu świń w Polsce. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 14, s. 58-60.
 6. D. Knecht, M. Popiołek : 2011: Pasożyty wewnętrzne w produkcji świń. Hodowca Trzody Chlewnej. XIV,  4, 122, s. 46-51.
 7. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Sukces zaplanowany Polsce. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 15, s. 61-63.
 8. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: W pogoni za jakością. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 16, s. 60-62.
 9. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Przyczyny zamierania zarodków. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 17, s. 81-82.
 10. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Inseminacja czy krycie naturalne?. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 18, s. 59-61.
 11. D. Knecht : 2011: Parwowirusy w produkcji trzody chlewnej. Hodowca Trzody Chlewnej. XIV,  5, 123, s. 58-61.
 12. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Biotechnologia na co dzień. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 20, s. 60-62.
 13. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Użytkowość rozpłodowa loch. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 21, s. 60-62.
 14. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Fazowe żywienie loch. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 22. s. 60-62.
 15. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Potrzeby pokarmowe prosiąt. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 23/24. s. 65-68.
 16. D. Knecht, S. Środoń,  L. Jasiński : 2011: Skutecznie inseminować lochy. Hodowca Trzody Chlewnej. 6, XIV, nr 124, s. 15-19.
 17. D. Knecht,  S. Środoń: 2011: Opłacalność tuczu trzody chlewnej w cyklu otwartym.  Trzoda Chlewna. 12, s. 18-22.
 18. Gajewczyk P., Kamil Duziński 2011: Profilaktyka nieswoista biegunek u prosiąt ssących. Trzoda Chl. 7, 74-77.
 19. Jankowska A., Popiela E. 2011: Wybrane pasożyty wewnętrzne u drobiu. Polskie Drobiarstwo 3/11: 37-41.
 20. Jankowska A., Popiela E. 2011: Wybrane pasożyty zewnętrzne u drobiu. Polskie Drobiarstwo 6/11:38-42.
 21. Popiela-Pleban E., Jankowska-Mąkosa A. 2011: Znaczenie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w produkcji drobiarskiej. Polskie Drobiarstwo. 19/12; 50-54.

 

Materiały konferencyjne

2015

 1. Knecht D., Duziński K., Środoń S., 2015: The use of oxytocin in liquid semen doses to improve the reproductive performance of sows and litter parameters. Materiały Konferencyjne Global Veterinary Summit 31 August- 2 September 2015, Florida, USA.
 2. Jankowska-Mąkosa A., Knecht D., Nicpoń J. 2015: The level of infection endoparasites in wild boar.  Materiały Konferencyjne Global Veterinary Summit 31 August- 2 September 2015, Florida, USA.
 3. K. Duziński, D. Knecht,  D. Lisiak: 2015 ; Szacowanie wartości tuszy wieprzowej z wykorzystaniem aparatu Ultra Fom 300. VIII Szkoła Zimowa.. Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne - Ustroń, 17-20 lutego 2015, s. 74 -76.
 4. A. Jankowska – Mąkosa, D. Knecht : 2015;  Ocena stanu zarażenia ezofagostomozą loch karmiących. VIII Szkoła Zimowa.. Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne - Ustroń, 17-20 lutego 2015, s. 85-87.
 5. D. Knecht., K. Duziński., A. Jankowska – Mąkosa, S. Środoń : 2015; Sezon jako czynnik determinujący jakość nasienia knurów rasy wbp i pbz., VIII Szkoła Zimowa. Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne - Ustroń, 17-20 lutego 2015, s. 90-92.
 6. D. Knecht., A. Jankowska – Mąkosa,  S. Środoń. K. Duziński : 2015; Opłacalność produkcji tuczników w grupach producentów Trzody Chlewnej. VIII Szkoła Zimowa.. Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne - Ustroń, 17-20 lutego 2015, s. 93-95.
 7. D. Knecht., A. Jankowska-Mąkosa, A. Szuba-Trznadel: 2015; Systemy żywienia tuczników stosowane w grupach producentów trzody chlewnej. VIII Szkoła Zimowa.. Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne - Ustroń, 17-20 lutego 2015, s. 96-98.
 8. D. Knecht, D. Lisiak, K. Duziński, S. Środoń: 2015; Czynniki determinujące skład tkankowy szynki w tuszach wieprzowych. . VIII Szkoła Zimowa.. Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne - Ustroń, 17-20 lutego 2015,  s. 99-101.
 9. S. Środoń, D. Knecht., K. Duziński: 2015; Związek pomiędzy oceną kondycji loszek metodą BCS z wybranymi wskaźnikami użytkowości rozpłodowej.  VIII Szkoła Zimowa, Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne - Ustroń, 17-20 lutego 2015, s.  172-174.
 10. S. Środoń, D. Knecht, K. Duziński, A. Szuba-Trznadel; 2015; Wpływ systemu żywienia na wybrane parametry użytkowości tucznej tuczników o zróżnicowanym genotypie. . VIII Szkoła Zimowa.. Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne - Ustroń, 17-20 lutego 2015, s. 175-177.
 11. Duziński K., Lisiak D., Środoń S., Knecht D. 2015: Biologiczne czynniki warunkujące jakość technologiczną tusz wieprzowych. LXXX Zjazd Naukowy PTZ Bydgoszcz, s.139.
 12. Duziński K., Środoń S., Knecht D. 2015: Monitorowanie technologii produkcji elementów handlowych z tusz wieprzowych. LXXX Zjazd Naukowy PTZ Bydgoszcz, s.140.
 13. Jankowska-Mąkosa A., Knecht D. 2015: Sezonowość zarażenia endopasożytami u prosiąt. LXXX Zjazd Naukowy PTZ Bydgoszcz, s.146.
 14. Knecht D., Duziński K., Jankowska-Mąkosa A. 2015: Ocena parametrów nasienia knurów mieszańców. LXXX Zjazd Naukowy PTZ Bydgoszcz, s.148.
 15. Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Środoń S., Duziński K. 2015: Zależność pomiędzy parametrami efektywnościowymi w grupie producentów trzody chlewnej. LXXX Zjazd Naukowy PTZ Bydgoszcz, s.149.
 16. Środoń S., Duziński K., Knecht D. 2015: Możliwość zastosowania techniki USG w biotechnologii rozrodu loszek rasy wielkiej białej polskiej. LXXX Zjazd Naukowy PTZ Bydgoszcz, s.165.
 17. Środoń S., Duziński K., Knecht D. 2015: D.: Wpływ kondycji loszek (PBZ x WBP) w trakcie pierwszej inseminacji na parametry odchowu prosiąt. LXXX Zjazd Naukowy PTZ Bydgoszcz, s.166.
 18. Akińcza J. 2015: Wpływ utrzymania indywidualnego i grupowego loch pietrain w okresie laktacji na wyniki odchowu prosiąt. LXXX Zjazd Naukowy PTZ Bydgoszcz, s.127.

2014

 1. A. Jankowska-Mąkosa, D. Knecht: 2014: Wybrane parametry produkcyjne tuczników w zależności od zarażenia endopasożytami. VII Szkoła Zimowa. Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno – produkcyjnych i hodowlanych. Materiały konferencyjne – Ustroń, 18-21 lutego 2014, s.124-126.
 2. D. Knecht, A. Jankowska-Mąkosa, L. Jasiński, S. Środoń, K. Duziński: 2014: Korzyści producentów trzody chlewnej wynikające z członkostwa w grupie producentów. VII Szkoła Zimowa. Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno – produkcyjnych i hodowlanych. Materiały konferencyjne – Ustroń, 18-21 lutego 2014, s.127-129.
 3. D. Knecht, D. Lisiak, K. Duziński, S. Środoń: 2014; Udział elementów tuszy wieprzowej nie poddawanych szczegółowej dysekcji w zależności od klasy mięsności i masy półtuszy. VII Szkoła Zimowa. Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno – produkcyjnych i hodowlanych. Materiały konferencyjne – Ustroń, 18-21 lutego 2014, s.130-132.
 4. D. Knecht, D. Lisiak, K. Duziński, S. Środoń: 2014: Wielkość strat rozbiorowych w zależności od masy półtuszy i mięsności. VII Szkoła Zimowa. Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno – produkcyjnych i hodowlanych. Materiały konferencyjne – Ustroń, 18-21 lutego 2014, s.133-135.
 5. D. Knecht,  S. Środoń, K. Duziński: 2014: Ocena stopnia otłuszczenia i umięśnienia loszek różnych ras przy użyciu ultrasonografu Aloka SSD-500. VII Szkoła Zimowa. Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno – produkcyjnych i hodowlanych. Materiały konferencyjne – Ustroń, 18-21 lutego 2014, s.136-138.
 6. D. Knecht,  S. Środoń, K. Duziński: 2014: Wpływ systemu utrzymania i rasy na efekty tuczu trzody chlewnej w fermie przemysłowej. VII Szkoła Zimowa. Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno – produkcyjnych i hodowlanych. Materiały konferencyjne – Ustroń, 18-21 lutego 2014, s.139-141.
 7.  D. Knecht, A. Jankowska-Mąkosa : 2014: Pasożyty wewnetrzne u świń – aktualny problem w produkcji. (referat). X Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne. Poprawa zdrowotności świń drogą do wzrostu opłacalności trzody chlewnej. Poznań, 10. 04. 2014, s. 56-57.
 8.  S. Środoń, D. Knecht, K. Duziński: 2014: Zastosowanie systemu żywienia na mokro sposobem na poprawę zdrowotnoiści tuczników i zwiekszenia opłacalności produkcji trzody chlewnej. X Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne. Poprawa zdrowotności świń drogą do wzrostu opłacalności trzody chlewnej. Poznań, 10. 04. 2014, s. 84.
 9. K. Duziński, D. Knecht, S. Środoń: 2014: Wspomaganie skuteczności zapłodnienia loch w okresie letnim przy użyciu oksytocyny. X Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne. Poprawa zdrowotności świń drogą do wzrostu opłacalności trzody chlewnej. Poznań, 10. 04. 2014, s. 75.
 10. Duziński K., Knecht D., Lisiak D., Janiszewski P. 2014: Czynniki wpływające na wartość technologiczną boczku. Materiały Konferencyjne XLI Dni Przemysłu Mięsnego pt. „O dobre imię polskiego mięsa” oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. „Postęp w technologii mięsa. Nauka -Praktyce 2014”. Warszawa, 22 maja 2014 r. s. 65-66.
 11. Duziński K., Knecht D., Lisiak D., Środoń S.: Dokładność szacowania zawartości mięsa w tuszy wieprzowej metodą ZP i aparatem CGM w zależności od masy półtuszy. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Siedlce, 15-17 września 2014 r., s. 123.

 12. Knecht D., Lisiak D., Duziński K., Środoń S.: Wartość handlowa schabu w zależności od klasy i masy tuszy. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Siedlce, 15-17 września 2014 r., s. 134.

 13. Środoń S., Knecht D., Duziński K.: Związek pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia loszek rasy pbz, a wybranymi parametrami użytkowości rozpłodowej. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Siedlce, 15-17 września 2014 r., s. 152.

 14. Środoń S., Knecht D., Duziński K.: Zależności między ultradźwiękowym, ultrasonograficznym pomiarem stopnia otłuszczenia i umięśnienia loszek rasy pbz. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Siedlce, 15-17 września 2014 r., s. 153.

 15. Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Knecht Z.: Oczekiwania producentów trzody chlewnej wobec zakładów mięsnych. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Siedlce, 15-17 września 2014 r., s. 133.

 

 


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports w latach 2009-2010 wejście

Tematy zrealizowanych prac magisterskich wejście

Tematy zrealizowanych prac inżynierskich wejście

Laboratorium Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej wejście

Studenckie Koło Naukowe Hodowców Trzody Chlewnej  wejście 

Sala własna ZHTCh

1.      D. Knecht,  A. Jankowska-Mąkosa : 2013: Skup i klasyfikacja tuczników. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 2. s. 161-164.

2.      D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa : 2013: Sukces w krzyżowaniu towarowym. Hoduj z głową świnie. 1(61). s. 14-18.

3.      D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa : 2013: Wykorzystanie biotechnologii w rozrodzie świń. Hodowca Trzody Chlewnej. 1-2, s. 40-45.

4.      D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa, S. Środoń: 2013: Najważniejsze cechy użytkowości rozrodczej świń. Hodowca Trzody Chlewnej. 1-2, s. 46-49.

5.      D. Knecht,  K. Duziński: 2013: Dobór zwierząt do rozrodu - uzyskać efekt heterozji. Hodowca Trzody Chlewnej. 3-4, s. 32-36.

6.      D. Knecht,  Duziński K, M. Sibiński: 2013: Żywienie a jakość mięsa. Hoduj z głową świnie. 3(63), 16-21.

7.      D. Knecht, M. Sibiński, K. Duziński: 2013: Ekologiczne metody chowu trzody chlewnej. Hodowca Trzody Chlewnej. 5-6, s. 50-53.

8.      D. Knecht,  K. Duziński: 2013: Czynniki wpływające na ostateczną jakość wieprzowiny. Hodowca Trzody Chlewnej. 5-6, s. 57-60.

9.      D. Knecht,  Duziński K, M. Sibiński: 2013: Problemy z rozrodem. Hoduj z głową świnie. 4(64), s. 18-22.

10.  D. Knecht, M. Sibiński, K. Duziński: 2013: Wpływ żywienia na jakość mięsa. Hodowca Trzody Chlewnej. 7-8, s. 24-28.

11.  Gajewczyk P. 2013: Cechy pokrojowe wpływające na płodność świń. Hodowca Trzody Chlewnej, Nr 7-8, 35-37.

12.  Akińcza J. 2013. Problemy w odchowie prosiąt. Trouw i MY - w druku.