Zakład Hodowli Trzody Chlewnej 

ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław

 

Kierownik

prof. dr hab. inż.  Damian Knecht          tel. 71 320 5823      damian.knecht@up.wroc.pl

Sekretriat

Aurelia Rak,  tel./fax: 71 320 5822,  aurelia.rak@up.wroc.pl

 

Pracownicy

   

dr inż. Jerzy Akińcza, starszy wykładowca

71 320 5824

       jerzy.akincza@up.wroc.pl

dr inż. Anna Jankowska - Mąkosa, adiunkt

71 320 5821

anna.jankowska-makosa@up.wroc.pl

     

Profesorowie emerytowani

   
prof. dr hab. Stanislaw Jasek 71 320 5826 stanislaw.jasek@up.wroc.pl

prof. dr hab. Wiesław Poznański

71 320 5826

 

dr hab. inż. Paweł Gajewczyk 71 320 5826  pawel.gajewczyk@up.wroc.pl
     

Doktoranci

   

mgr inż. Sebastian Środoń

sebastian.srodon@up.wroc.pl

mgr inż. Kamil Duziński

71 320 5820

kamil.duzinski@up.wroc.plGodziny konsultacji - semestr letni, rok akademicki 2014/2015


   prof. dr hab. inż.  Damian Knecht

poniedziałek 11.00 - 12.00

czwartek 10.00 - 11.00

   dr inż. Jerzy Akińcza, starszy wykładowca

wtorek 12.00 - 14.00
piątek 10.00 - 12.00

   dr inż. Anna Jankowska - Mąkosa, adiunkt

poniedziałek 11.00 - 12.00

czwartek 10.00 - 11.00

   mgr inż. Sebastian Środoń, doktorant

poniedziałek 9.00 - 10.00

piątek 9.00 - 10.00

   mgr inż. Kamil Duziński, doktorant

poniedziałek 10.00 - 11.00

czwartek   9.00 - 10.00


Historia

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej powstał w 1954 roku. Początkowo związany był z Katedrą Szczegółowej Hodowli i Żywienia Zwierząt, w latach 1972-1981 z Instytutem Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej a od 2003 roku z Instytutem Hodowli Zwierząt. Pierwszym kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry (do 1990), był prof. dr hab. Jerzy Kotliński, potem prof. dr hab. Wiesław Poznański (1990 - 1997), w latach 1997 - 2013 prof. dr hab. Stanisław Jasek, a obecnie prof. dr hab. inż.  Damian Knecht.

Archiwalne fotografiePublikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports


2014

 1. Gajewczyk P., Gajewczyk B., Akińcza J., Szmańko T. 2014:Influence of crossing Polish and foreign pig breeds on physicochemical traits of longissimus lumborum muscle. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2014; 38: 183-188. [JCR]  IF: 0,221; 20 pkt.
 2. Knecht D., Duziński K. 2014: The effect of parity and date of service on the reproductive performance of Polish Large White × Polish Landrace (PLW×PL) crossbreed sows. Annals of Animal Science 14(1), 69-79. [JCR]  IF: 0,42; 15 pkt.
 3. Knecht D., Środoń S., Duziński K., 2014: The influence of boar breed and season on semen parameters. South African Journal of Animal Science 44, 1-9. [JCR] IF: 0,538; 20 pkt.
 4. Knecht D., Środoń S., Duziński K., 2014: Does a boar’s season of birth determine semen parameters and reproductive performance? Reproduction in Domestic Animals 49, 183-190. [JCR] IF: 1,392; 30 pkt.
 5. Duziński K., Knecht D., Środoń S., 2014: The use of oxytocin in liquid semen doses to reduce seasonal fluctuations in the reproductive performance of sows and improve litter parameters - a two-year study. Theriogenology 81, 780-786. [JCR] IF: 2,082; 35 pkt.

2013

 1. D. Knecht, S. Środoń, K. Szulc, K. Duziński: 2013: The effect of photoperiod on selected parameters of boar semen. Livestock Science, 157, 364-371.  [JCR]  IF: 1,249; 30 pkt.
 2. Duziński K., Knecht D., Gajewczyk P. 2013: Effect of oxytocin treatment on the reproductive performance of sows after artificial insemination with liquid semen. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science. 37: 575-581. [JCR]  IF: 0,221; 20 pkt.
 3. Szulc K., Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Skrzypczak E., Nowaczewski S.: 2013: The influence of fattening and slaughter traits on reproduction in Polish Large White sows. Italian Journal of Animal Science. 12 (1),16-20.  [JCR] IF: 0,789; 15 pkt.

2012

 1. Knecht, D., Jankowska A., Zaleśny G: 2012: The impact of gastrointestinal parasites infection on slaughter efficiency in pigs. Vet. Parasitol. 184 (2-4); 291-297. [JCR] IF: 2,331; 40 pkt.
 2. K. Szulc, E. Skrzypczak, J.T Buczyński, D. Stanisławski, A. Jankowska-Mąkosa, D. Knecht. : 2012. Evaluation of fattening and slaughter performance and determination of meat quality in Złotnicka Spotted pigs and their crosses with the Duroc breed. Czech Journal of Animal Science.  Czech J. Anim. Sci., 57 (3): 95–107. [JCR] IF: 1,190; 25 pkt.
 3. G. Skiba, S. Raj, E. Poławska, B. Pastuszewska, G. Eliminowska-Wenda, J. Bogucka, D. Knecht: 2012. Profile of fatty acids, muscle structure and shear force of musculus longissimus dorsi (MLD) in growing pigs as affected by energy and protein or protein restriction followed by realimentation. Meat Science. 91 (3); 339-346. [JCR] IF: 3,000; 40 pkt.
 4. E. Skrzypczak, K. Szulc, M. Demkowicz, D. Knecht, A.  Jankowska-Mąkosa, J. T. Buczyński, M. Babicz : 2012: The influence of the different content of protein fractions in sows’ milk in piglet rearing. African Journal of Biotechnology 11(64), 12781-12786, [JCR] IF: 0,573; 15 pkt.

2011

 1. Knecht D., Popiołek M., Zaleśny G.: 2011: Does meatiness of pigs depend on the level of gastro-intestinal parasites infection?. Preventive Veterinary Medicine. 99, 234-239. [JCR] IF: 2,070; 40 pkt.
 2. Szulc K., Skrzypczak E., Panek A., Knecht D., Jankowska A., Sobek Z., Stanisławski D.: 2011: Analysis of reproduction and litter performance of the Zlotnicka Spotted breed and its different crossbreeds. Italian Journal of Animal Science 10(4); 184-187. [JCR] IF: 0,258; 15 pkt.


Oryginalne prace naukowe


2013

 1. D. Knecht,  K. Duziński : 2013: Nowe kierunki w inseminacji trzody chlewnej. Przegląd Hodowlany.  1, s. 4-6. (4 pkt.)
 2. D. Knecht, S. Środoń: 2013: Determinanty opłacalności chowu trzody chlewnej w 2012 roku. Przegląd Hodowlany.  2, s. 3-6. (4 pkt.)
 3. D. Knecht, S. Środoń: 2013: Analiza działalności grupy producentów trzody chlewnej na przykladzie zrzeszenia producnetów rolnych gminy Biała. Journal of Agribusiness and Rural Development. 1(27) 2013, 107-117. (9 pkt.)
 4. D. Knecht, S. Środoń: 2013: Sytuacja sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development. 1(27) 2013, 119-131. (9 pkt.)
 5. Akińcza J., Gajewczyk P. 2013: Wpływ dodatku paszy mineralno-witaminowej na użytkowość rozpłodową loch w fermie przemysłowej. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt. 593, LXVII, 9-14. (7 pkt.)
 6. Gajewczyk P., Akińcza J., Witek W., 2013. Wpływ dokarmiania dynią na prosięta z objawami syndromu charłactwa. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXXI,  600: 9–18. (7 pkt.)
 7. Gajewczyk P., Akińcza J., 2013. Wpływ genotypu loch na wyniki użytkowości rozpłodowej. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXXI, 600: 19–28. (7 pkt.)

2012

 1. D. Knecht,  S. Środoń: 2012: Czynnniki wpływające na opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2011 roku. Przegląd Hodowlany.  3-4, s. 11-14. (4 pkt.)
 2. D. Knecht,  S. Środoń: 2012: Opłacalność produkcji a stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Przegląd Hodowlany.  10-12, s. 1-4. (4 pkt.)
 3.  D.Knecht : 2012: Grupy producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem producentów trzody chlewnej. Stan i perespektywy rozwoju. Uniwersytet Przyrodniczy we  Wrocławiu. Monografie CLIII,  s. 1-270.
 4. K. Szulc, D. Knecht, A. Jankowska-Mąkosa, E. Skrzypczak, 2012: Wyniki oceny jakości mięsa świń rodzimej rasy złotnickiej pstrej.  Zesz. Nauk.  UP. Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXIV, 586: 51-60. (5 pkt.)
 5. L. Jasiński,  A. Jankowska-Mąkosa, S. Środoń,  D. Knecht : 2012: The analysis of the "JAR-PEK" producers group activities.  Zesz. Nauk.  UP. Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXVI, 590: 29-42. (5 pkt.)
 6. Korniewicz D., Grela E. R., Matras J., Gajewczyk P., Dobrzański Z.,Korniewicz A., Antkowiak K. 2012: The effect of decreased protein levels in sow diets on nitrogen content of feaces and physiological parameters of blood. Ann. Anim. Sci., Vol.12,  2, 201-215.
 7. Gajewczyk P., Jankowska A. 2012: Wartość tuczna i rzeźna tuczników mieszańców wyprodukowanych w fermie  przemysłowego chowu świń. Post. Nauki i Technol. Przem. Rol.-Spoż.,t.LXVII , 2,27-37.
 8. Płazak E., Gajewczyk P., Koska M., Akińcza J. 2012: Wartość tuczna i rzeźna tuczników żywionych paszą bez udziału śruty sojowej. Zesz. Nauk.UP we Wrocławiu , seria Biol.i Hod. Zw. Nr 586, LXIV, 37-50. (5 pkt.)
 9. Długosz T., Duziński K., 2012: Środowisko elektromagnetyczne człowieka- studia literaturowe. Ekologia i Technika, 20(6); 357-362. (2 pkt.)
 10. Długosz T., Duziński K.,2012: Środowisko elektromagnetyczne w świecie zwierząt,Ekologia i Technika 2 (117), 125-130. (6 pkt.)

 2011

 1. D. Knecht,  S. Środoń: 2011: Opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2010 roku. Przegląd Hodowlany.  4, s. 1-5. (4 pkt.)
 2. D. Knecht,  A. Jankowska, S. Środoń, M. Żebrowski: 2011: Użytkowość rozpłodowa loch hybrydowych. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt. LXII, 580: 255–266. (5 pkt.)
 3. D. Knecht,  S. Środoń: 2011: Rynek trzody chlewnej w latach 2001-2010. Przegląd Hodowlany.  7, s. 8-11. (4 pkt.)
 4. Knecht D., Jankowska A., Chmielewska K., Mąkosa H., 2011: Intensywność zarażenia pasożytami układu pokarmowego wybranych grup świń w gospodarstwie drobnotowarowym Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXIII, Nr 583, 147–157 (5 pkt.)
 5. Środoń S., Jasiński L, Jankowska-Mąkosa A., Knecht D., 2011: Opłacalność tuczu trzody chlewnej. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXIII, 583: 333– 345. (5 pkt.)
 6. Gajewczyk P., Akińcza J. 2011: Porównanie wartości tucznej i rzeźnej tuczników mieszańców z fermy przemysłowej. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, Biol. i Hod. Zw. LXII, 580, 143-148. (5 pkt.)
 7. Korniewicz D.,Gajewczyk P., Dobrzański Z., Korniewicz A. 2011: Efekty produkcyjne loch żywionych mieszankami pełnoporcjowymi z obniżonym poziomem białka i dodatkiem konserwantu wieloskładnikowego. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, Biol. i Hod. Zw. LXII, 580, 267-284. (5 pkt.)
 8. Rajchert M., Gajewczyk P., Płazak E. 2011: Wpływ zastosowania płynnego zakwaszacza z mieszanką typu prestarter na wyniki odchowu prosiąt. Rocz. Nauk. Zoot. 38 (1), 73-85.
 9. Korniewicz D., Dobrzański Z., Korniewicz A., Grela E., Gajewczyk P., Kołacz D., Antkowiak K. 2011: Effect of preservative addition to mixtures with lowered protein level for pregnant and lactating sows on amount of nitrogen released to environment in faeces and physiological indices. Wyd. AR we Wrocławiu EJPAU, Acta Scientiarum Polonorum,. Med. Vet, vol. 14, 4, 1-12.
 10. Gajewczyk P., Madejek- Świątek E. 2011: Wartość tuczna i rzeźna tuczników mieszańców [wbp x pbz x P76] i Naima x P76. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu. Biol. i Hod. Zw. LXIII, 583, 211-220. (5 pkt.)
 11. Gajewczyk P., Madejek Świątek E., Płazak –Kowal E. 2011: Wartość tuczna, rzeźna i mięsna tuczników po lochach Naima, mieszańcach wielka biała polska x polska biała zwisłoucha i knurach P76. Post. Nauk. i Techn. Przem. Rol.-Spoż. t.66, 1, 7-18.


Artykuły popularno-naukowe


2013

 1. D. Knecht,  A. Jankowska-Mąkosa : 2013: Skup i klasyfikacja tuczników. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 2. s. 161-164.
 2. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa : 2013: Sukces w krzyżowaniu towarowym. Hoduj z głową świnie. 1(61). s. 14-18.
 3. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa : 2013: Wykorzystanie biotechnologii w rozrodzie świń. Hodowca Trzody Chlewnej. 1-2, s. 40-45.
 4. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa, S. Środoń: 2013: Najważniejsze cechy użytkowości rozrodczej świń. Hodowca Trzody Chlewnej. 1-2, s. 46-49.
 5. D. Knecht,  K. Duziński: 2013: Dobór zwierząt do rozrodu - uzyskać efekt heterozji. Hodowca Trzody Chlewnej. 3-4, s. 32-36.
 6. D. Knecht,  Duziński K, M. Sibiński: 2013: Żywienie a jakość mięsa. Hoduj z głową świnie. 3(63), 16-21.
 7. D. Knecht, M. Sibiński, K. Duziński: 2013: Ekologiczne metody chowu trzody chlewnej. Hodowca Trzody Chlewnej. 5-6, s. 50-53.
 8. D. Knecht,  K. Duziński: 2013: Czynniki wpływające na ostateczną jakość wieprzowiny. Hodowca Trzody Chlewnej. 5-6, s. 57-60.
 9. D. Knecht,  Duziński K, M. Sibiński: 2013: Problemy z rozrodem. Hoduj z głową świnie. 4(64), s. 18-22.
 10. D. Knecht, M. Sibiński, K. Duziński: 2013: Wpływ żywienia na jakość mięsa. Hodowca Trzody Chlewnej. 7-8, s. 24-28.
 11. Gajewczyk P. 2013: Cechy pokrojowe wpływające na płodność świń. Hodowca Trzody Chlewnej, 7-8, 35-37.
 12. Akińcza J. 2013: Problemy w odchowie prosiąt. Trouw i MY. 6(30), 4-7.
 13. Gajewczyk P. 2013: Jaki wpływ na wyniki produkcji prosiąt może mieć obniżenie poziomu białka w mieszankach pełnoporcjowych dla loch prośnych i karmiących?. Hodowca Trzody Chlewnej. 11-12, 10-13.

2012

 1. D. Knecht,  A. Jankowska : 2012: Znaczenie siary w życiu prosiąt. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 2. s. 126-128.
 2. D. Knecht,  A. Jankowska : 2012: Odporność czynna i bierna u prosiąt. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 2. s. 129-132.
 3. D. Knecht,  S. Środoń: 2011: Opłacalność tuczu trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Trzoda Chlewna. 2, s. 16-19.
 4. L. Jasiński, S. Środoń,  D. Knecht : 2012: Najważniejsza jest higiena na fermie. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 1-2, s. 54-58.
 5. D. Knecht, L. Jasiński : 2012: Wpływ czynników środowiskowych i żywieniowych na jakość wieprzowiny. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 3-4, s. 18-21.
 6. D. Knecht, L. Jasiński : 2012: Dobór komponentów rasowych do krzyżowania towarowego świń. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 3-4, s. 36-40.
 7. D. Knecht  : 2012: Fazowe żywienie loch. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 5-6, s. 22-25.
 8. D. Knecht  : 2012: Zaburzenia występujące w rozrodzie świń. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 5-6, s. 64-68.
 9. D. Knecht : 2012: Opłacalności produkcji trzody chlewnej w Polsce a spadek pogłowia. Trouw i MY. 4(22), s. 14-17.
 10. L. Jasiński, D. Knecht : 2012: Właściwe żywienie tuczników gwarantuje szybki wzrost i wysoką mięsność. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 7-8, s. 12-16.
 11. D. Knecht  : 2012: Inseminacja czy krycie naturalne? Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 7-8, s. 56-59.
 12. D. Knecht,  A. Jankowska-Mąkosa : 2012: Okresy krytyczne w żywieniu prosiąt. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 9. s. 141-144.
 13. D. Knecht,  A. Jankowska-Mąkosa : 2012: Dokarmianie prosiąt w okresie odchowu. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 9. s. 144-147.
 14. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa, S. Środoń: 2012: Grupy to przyszłość czy zawracanie głowy. Hoduj z głową świnie. 5(59). S. 44-48.
 15. D. Knecht,  A. Jankowska-Mąkosa : 2012: Żywienie a mięsność. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 10. s. 93-95.
 16. D. Knecht : 2012: Odporność bierna i czynna u prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej. XV, 9-10, s. 56-58.
 17. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa, S. Środoń: 2012: Opłacalność produkcji tuczników w cyklu otwartym. Hoduj z głową świnie. 6(60). s. 12-16.
 18. D. Knecht : 2012: Potrzeby pokarmowe prosiąt. Wszystko zaczyna się od lochy. Hodowca Trzody Chlewnej. 11-12, s. 32-36.
 19. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa, S. Środoń: 2012: Znaczenie siary w życiu prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej. 11-12, s. 60-63.
 20. D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa, S. Środoń: 2012: Ciąża: diagnostyka i przebieg. Hodowca Trzody Chlewnej. 11-12, s. 56-59.
 21. Akińcza J., 2012.Wpływ wybranych czynników na efektywność tuczu świń. Trouw i MY. 6 (24), 14-17.

2011

 1. D. Knecht,  S. Jasek,  S. Środoń: 2011: Wygodna porodówka. Hodowca Trzody Chlewnej. XIV, nr 119/1, s. 18-21.
 2. D. Knecht,  L. Jasiński, A. Jankowska : 2011: Anemia prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej. XIV, nr 120, s. 15-19.
 3. D. Knecht, M. Popiołek : 2011: Pasożyty zewnętrzne. Hodowca Trzody Chlewnej. XIV, 3, 121, s. 48-53.
 4. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Czynniki wpływające na opłacalność produkcji świń. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 13, IX, s. 53-56.
 5. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Organizacja hodowli i chowu świń w Polsce. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 14, s. 58-60.
 6. D. Knecht, M. Popiołek : 2011: Pasożyty wewnętrzne w produkcji świń. Hodowca Trzody Chlewnej. XIV,  4, 122, s. 46-51.
 7. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Sukces zaplanowany Polsce. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 15, s. 61-63.
 8. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: W pogoni za jakością. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 16, s. 60-62.
 9. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Przyczyny zamierania zarodków. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 17, s. 81-82.
 10. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Inseminacja czy krycie naturalne?. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 18, s. 59-61.
 11. D. Knecht : 2011: Parwowirusy w produkcji trzody chlewnej. Hodowca Trzody Chlewnej. XIV,  5, 123, s. 58-61.
 12. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Biotechnologia na co dzień. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 20, s. 60-62.
 13. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Użytkowość rozpłodowa loch. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 21, s. 60-62.
 14. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Fazowe żywienie loch. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 22. s. 60-62.
 15. D. Knecht,  A. Jankowska : 2011: Potrzeby pokarmowe prosiąt. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 23/24. s. 65-68.
 16. D. Knecht, S. Środoń,  L. Jasiński : 2011: Skutecznie inseminować lochy. Hodowca Trzody Chlewnej. 6, XIV, nr 124, s. 15-19.
 17. D. Knecht,  S. Środoń: 2011: Opłacalność tuczu trzody chlewnej w cyklu otwartym.  Trzoda Chlewna. 12, s. 18-22.
 18. Gajewczyk P., Kamil Duziński 2011: Profilaktyka nieswoista biegunek u prosiąt ssących. Trzoda Chl. 7, 74-77.
 19. Jankowska A., Popiela E. 2011: Wybrane pasożyty wewnętrzne u drobiu. Polskie Drobiarstwo 3/11: 37-41.
 20. Jankowska A., Popiela E. 2011: Wybrane pasożyty zewnętrzne u drobiu. Polskie Drobiarstwo 6/11:38-42.
 21. Popiela-Pleban E., Jankowska-Mąkosa A. 2011: Znaczenie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w produkcji drobiarskiej. Polskie Drobiarstwo. 19/12; 50-54.


Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports w latach 2009-2010 wejście

Tematy zrealizowanych prac magisterskich wejście

Tematy zrealizowanych prac inżynierskich wejście

Laboratorium Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej wejście

Studenckie Koło Naukowe Hodowców Trzody Chlewnej  wejście 

Sala własna ZHTCh

1.      D. Knecht,  A. Jankowska-Mąkosa : 2013: Skup i klasyfikacja tuczników. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika. 2. s. 161-164.

2.      D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa : 2013: Sukces w krzyżowaniu towarowym. Hoduj z głową świnie. 1(61). s. 14-18.

3.      D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa : 2013: Wykorzystanie biotechnologii w rozrodzie świń. Hodowca Trzody Chlewnej. 1-2, s. 40-45.

4.      D. Knecht,  A. Jankowska–Mąkosa, S. Środoń: 2013: Najważniejsze cechy użytkowości rozrodczej świń. Hodowca Trzody Chlewnej. 1-2, s. 46-49.

5.      D. Knecht,  K. Duziński: 2013: Dobór zwierząt do rozrodu - uzyskać efekt heterozji. Hodowca Trzody Chlewnej. 3-4, s. 32-36.

6.      D. Knecht,  Duziński K, M. Sibiński: 2013: Żywienie a jakość mięsa. Hoduj z głową świnie. 3(63), 16-21.

7.      D. Knecht, M. Sibiński, K. Duziński: 2013: Ekologiczne metody chowu trzody chlewnej. Hodowca Trzody Chlewnej. 5-6, s. 50-53.

8.      D. Knecht,  K. Duziński: 2013: Czynniki wpływające na ostateczną jakość wieprzowiny. Hodowca Trzody Chlewnej. 5-6, s. 57-60.

9.      D. Knecht,  Duziński K, M. Sibiński: 2013: Problemy z rozrodem. Hoduj z głową świnie. 4(64), s. 18-22.

10.  D. Knecht, M. Sibiński, K. Duziński: 2013: Wpływ żywienia na jakość mięsa. Hodowca Trzody Chlewnej. 7-8, s. 24-28.

11.  Gajewczyk P. 2013: Cechy pokrojowe wpływające na płodność świń. Hodowca Trzody Chlewnej, Nr 7-8, 35-37.

12.  Akińcza J. 2013. Problemy w odchowie prosiąt. Trouw i MY - w druku.