Zakład Hodowli Trzody ChlewnejKierownik

prof. dr hab. inż.  Damian Knecht     tel. 71 320 5823         damian.knecht@upwr.edu.pl

Sekretriat

tel./fax: 71 320 5822

 

Pracownicy

dr inż. Jerzy Akińcza, adiunkt 71 320 5824 jerzy.akincza@upwr.edu.pl
dr inż. Anna Jankowska-Mąkosa, adiunkt 71 320 5821 anna.jankowska-makosa@upwr.edu.pl

 

Emerytowani Profesorowie

prof. dr hab. Stanisław Jasek 71 320 5826 stanislaw.jasek@up.wroc.pl
prof. dr hab. Wiesław Poznański 71 320 5826  
dr hab. inż. Paweł Gajewczyk, prof. nadzw. 71 320 5826 pawel.gajewczyk@up.wroc.pl
     
Doktoranci    
     

mgr. inż. Anna Bartosik

71 320 5820 anna.bartosik@upwr.edu.pl

 

Historia Zakładu

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej powstał w 1954 roku. Początkowo związany był z Katedrą Szczegółowej Hodowli i Żywienia Zwierząt, w latach 1972-1981 z Instytutem Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej a od 2003 roku z Instytutem Hodowli Zwierząt. Pierwszym kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry (do 1990), był prof. dr hab. Jerzy Kotliński, potem prof. dr hab. Wiesław Poznański (1990 - 1997), w latach 1997 - 2013 prof. dr hab. Stanisław Jasek, a obecnie prof. dr hab. inż.  Damian Knecht.


Godziny konsultacji 

   prof. dr hab. inż.  Damian Knecht

po

   dr inż. Jerzy Akińcza


   dr inż. Anna Jankowska - Mąkosa

p

Działalność naukowo-badawcza

  • optymalizacja odchowu prosiąt,
  • praca hodowlana w kierunku poprawy cech tucznych i rzeźnych przy zachowaniu wysokiego poziomu użytkowości rozpłodowej loch,
  • agrobiznes z uwzględnieniem agroturystyki jako szansy  poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych,
  • opłacalność produkcji trzody chlewnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem grup producentów trzody chlewnej jako szansy zwiększenia efektywności gospodarowania,
  • analiza wskaźników produkcyjnych świń w zależności od poziomu zarażenia pasożytami układu pokarmowego,
  • ocena tusz wieprzowych obejmująca metody szacowania wielkości elementów zasadniczych i ich wartości ekonomicznej.

 

Publikacje:

2010

Lista A (IF):

Popiołek M., Knecht D., Szczęsna-Staśkiewicz J., Czerwińska-Rożałow A. (2010). Helminths of the wild boar (Sus scrofa L.) in natural and breeding conditions A preliminary study. Bulletin of the Veterinary Insititute in Pulawy 54; 161-166. IF: 0,468; 15 pkt

Lista B (MNiSW):

Knecht D., Środoń S. (2010). Opłacalność tuczu trzody chlewnej w gospodarstwie drobnotowarowym. Przegląd Hodowlany 4; 8-13.

Szulc K., Buczyński J.T., Knecht D., Skrzypczak E. (2010). Prospects for the development of złotnicka spotted pigs in poland as part of the protecion of genetic resources.  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt. LXI (579); 259-266.

Janczak M., Bodkowski R., Knecht D. (2010). Badania modelowe ekonomicznej efektywności produkcji skór lisich – model o liczebności tysiąca sztuk. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt. LXI (579); 161-169.

Knecht D., Boruta O. (2010). Integracja w rolnictwie na przykładzie współpracy grup producenckich i zakładów mięsnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt. LXI (577); 227–234.

Jagła E., Popiołek M., Knecht D., Łuczyński T., Jarnecki H. (2010). Wpływ systemu utrzymania oraz fenologii na inwazje słupkowców u koni z wybranych stajni województwa opolskiego i Wrocławia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt. LXI (577); 181–194.

Knecht D. (2010). Cele i instrumenty marketingu w agroturystyce. Monografie-Prace Zbiorowe WSZ Edukacja; 107-118.

Knecht D., Jankowska A. (2010). Produkcja roślinna i zwierzęca sferami działalności agrobiznesu. Monografie-Prace Zbiorowe WSZ Edukacja; 79-86.

Popularno-naukowe:

Knecht D., Jankowska A. (2010). Pasożyty wewnętrzne - skuteczne metody walki. Hodowca Trzody Chlewnej XIII (114); 35-39.

Knecht D., Jankowska A. (2010). Pasożyty zewnętrzne - skuteczne metody walki. Hodowca Trzody Chlewnej XIII (115); 46-50.

Knecht D., Jankowska A. (2010). Gnojowica. Dobry nawóz, ale... Hodowca Trzody Chlewnej XIII (116); 34-41.

Knecht D. (2010). Rolnik musi być dobrym menedżerem. Polska Gazeta Wrocławska. The Times 22; 4.

Knecht D. (2010). Odporność siarowa i jej wpływ na zdrowotność prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej XIII (117/5); 22-26.

Knecht D., Jankowska A. (2010). Biegunki prosiąt - można im zapobiegać. Hodowca Trzody Chlewnej XIII, (118/6); 52-55.

2011

Lista A (IF):

Knecht D., Popiołek M., Zaleśny G. (2011). Does meatiness of pigs depend on the level of gastro-intestinal parasites infection? Preventive Veterinary Medicine 99; 234-239. IF: 2,182; 45 pkt

Szulc K., Skrzypczak E., Panek A., Knecht D., Jankowska A., Sobek Z., Stanisławski D. (2011). Analysis of reproduction and litter performance of the Zlotnicka Spotted breed and its different crossbreeds. Italian Journal of Animal Science 10(4); 184-187. IF: 0,841; 20 pkt

Lista B (MNiSW):

Knecht D., Środoń S. (2011). Opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2010 roku. Przegląd Hodowlany 4; 1-5.

Knecht D., Jankowska A., Środoń S., Żebrowski M. (2011). Użytkowość rozpłodowa loch hybrydowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt. LXII (580); 255–266.

Knecht D., Środoń S. (2011). Rynek trzody chlewnej w latach 2001-2010. Przegląd Hodowlany 7; 8-11.

Knecht D., Jankowska A., Chmielewska K., Mąkosa H. (2011). Intensywność zarażenia pasożytami układu pokarmowego wybranych grup świń w gospodarstwie drobnotowarowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt. LXIII (583); 147–157.

Środoń S., Jasiński L., Jankowska-Mąkosa A., Knecht D. (2011). Opłacalność tuczu trzody chlewnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt. LXIII (583); 333– 345.

Gajewczyk P., Akińcza J. 2011: Porównanie wartości tucznej i rzeźnej tuczników mieszańców z fermy przemysłowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt. LXII, 580: 143-148.

Popularno-naukowe:

Knecht D., Jasek S., Środoń S. (2011). Wygodna porodówka. Hodowca Trzody Chlewnej XIV (119/1); 18-21.

Knecht D., Jasiński L., Jankowska A. (2011). Anemia prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej XIV (120); 15-19.

Knecht D., Popiołek M. (2011). Pasożyty zewnętrzne. Hodowca Trzody Chlewnej XIV (121/3); 48-53.

Knecht D., Jankowska A. (2011). Czynniki wpływające na opłacalność produkcji świń. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 13; 53-56.

Knecht D., Jankowska A. (2011). Organizacja hodowli i chowu świń w Polsce. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 14; 58-60.

Knecht D., Popiołek M. (2011). Pasożyty wewnętrzne w produkcji świń. Hodowca Trzody Chlewnej XIV (122/4); 46-51.

Knecht D., Jankowska A. (2011). Sukces zaplanowany Polsce. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 15; 61-63.

Knecht D., Jankowska A. (2011). W pogoni za jakością. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 16; 60-62.

Knecht D., Jankowska A. (2011). Przyczyny zamierania zarodków. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 17; 81-82.

Knecht D., Jankowska A. (2011). Inseminacja czy krycie naturalne? Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 18; 59-61.

Knecht D. (2011). Parwowirusy w produkcji trzody chlewnej. Hodowca Trzody Chlewnej XIV (123/5); 58-61.

Knecht D., Jankowska A. (2011). Biotechnologia na co dzień. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 20; 60-62.

Knecht D., Jankowska A. (2011). Użytkowość rozpłodowa loch. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 21; 60-62.

Knecht D., Jankowska A. (2011). Fazowe żywienie loch. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 22; 60-62.

Knecht D., Jankowska A. (2011). Potrzeby pokarmowe prosiąt. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 23/24; 65-68.

Knecht D., Środoń S., Jasiński L. (2011). Skutecznie inseminować lochy. Hodowca Trzody Chlewnej XIV, (124); 15-19.

Knecht D., Środoń S. (2011). Opłacalność tuczu trzody chlewnej w cyklu otwartym. Trzoda Chlewna 12; 18-22.

2012

Lista A (IF):

Knecht D., Jankowska A., Zaleśny G. (2012). The impact of gastrointestinal parasites infection on slaughter efficiency in pigs. Veterinary Parasitology 184(2-4); 291-297. IF: 2,242; 40 pkt

Szulc K., Skrzypczak E., Buczyński J.T., Stanisławski D., Jankowska-Mąkosa A., Knecht D. (2012). Evaluation of fattening and slaughter performance and determination of meat quality in Złotnicka Spotted pigs and their crosses with the Duroc breed. Czech Journal of Animal Science 57(3); 95–107. IF: 0,809; 30 pkt

Skiba G., Raj S., Poławska E., Pastuszewska B., Eliminowska-Wenda G., Bogucka J., Knecht D. (2012). Profile of fatty acids, muscle structure and share force of musculus longissimus dorsi (MLD) in growing pigs as affected by energy and protein or protein restriction followed by realimentation. Meat Science, 91(3); 339-346. IF: 2,801; 35 pkt

Skrzypczak E., Szulc K., Demkowicz M., Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Buczyński J.T., Babicz M. (2012). The influence of the different content of protein fractions in sows’ milk in piglet rearing. African Journal of Biotechnology 11(64); 12781-12786.

Lista B (MNiSW):

Knecht D., Środoń S. (2012). Czynnniki wpływające na opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2011 roku. Przegląd Hodowlany 3-4; 11-14.

Szulc K., Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Skrzypczak E. (2012). Wyniki oceny jakości mięsa świń rodzimej rasy złotnickiej pstrej.  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt, LXIV, 586: 51-60.

Knecht D., Środoń S. (2012). Opłacalność produkcji a stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Przegląd Hodowlany 10-12; 1-4.

Jasiński L., Jankowska-Mąkosa A., Środoń S., Knecht D. (2012). The analysis of the „JAR-PEK” producers group activities. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt. LXVI, 590: 29-42.

Płazak E., Gajewczyk P., Koska M., Akińcza J. 2012: Wartość tuczna i rzeźna tuczników żywionych paszą bez udziału śruty sojowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt. LXIV, 586: 37-50.

Popularno-naukowe:

Knecht D., Jankowska A. (2012). Znaczenie siary w życiu prosiąt. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 2; 126-128.

Knecht D., Jankowska A. (2012). Odporność czynna i bierna u prosiąt. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 2; 129-132.

Knecht D., Środoń S. (2012). Opłacalność tuczu trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Trzoda Chlewna 2; 16-19.

Jasiński L., Środoń S., Knecht D. (2012). Najważniejsza jest higiena na fermie. Hodowca Trzody Chlewnej XV (1-2); 54-58.

Knecht D., Jasiński L. (2012). Wpływ czynników środowiskowych i żywieniowych na jakość wieprzowiny. Hodowca Trzody Chlewnej XV, (3-4); 18-21.

Knecht D., Jasiński L. (2012). Dobór komponentów rasowych do krzyżowania towarowego świń. Hodowca Trzody Chlewnej XV, (3-4); 36-40.

Knecht D. (2012). Fazowe żywienie loch. Hodowca Trzody Chlewnej XV, (5-6); 22-25.

Knecht D. (2012). Zaburzenia występujące w rozrodzie świń. Hodowca Trzody Chlewnej XV, (5-6); 64-68.

Knecht D. (2012). Opłacalności produkcji trzody chlewnej w Polsce a spadek pogłowia. Trouw i MY 4 (22); 14-17.

Jasiński L., Knecht D. (2012). Właściwe żywienie tuczników gwarantuje szybki wzrost i wysoką mięsność. Hodowca Trzody Chlewnej XV, (7-8); 12-16.

Knecht D. (2012). Inseminacja czy krycie naturalne? Hodowca Trzody Chlewnej XV, (7-8); 56-59.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A. (2012). Okresy krytyczne w żywieniu prosiąt. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 9; 141-144.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A. (2012). Dokarmianie prosiąt w okresie odchowu. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 9; 144-147.

Knecht D., Jankowska–Mąkosa A., Środoń S. (2012). Grupy to przyszłość czy zawracanie głowy. Hoduj z głową świnie 5(59); 44-48.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A. (2012). Żywienie a mięsność. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 10; 93-95.

Knecht D. (2012). Odporność bierna i czynna u prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej XV, (9-10); 56-58.

Knecht D., Jankowska–Mąkosa A., Środoń S. (2012). Opłacalność produkcji tuczników w cyklu otwartym. Hoduj z głową świnie 6 (60); 12-16.

Knecht D. (2012). Potrzeby pokarmowe prosiąt. Wszystko zaczyna się od lochy. Hodowca Trzody Chlewnej (11-12); 32-36.

Knecht D., Jankowska–Mąkosa A., Środoń S. (2012). Znaczenie siary w życiu prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej (11-12);  60-63.

Knecht D., Jankowska–Mąkosa A., Środoń S. (2012). Ciąża: diagnostyka i przebieg. Hodowca Trzody Chlewnej (11-12); 56-59.

Akińcza J., 2012.Wpływ wybranych czynników na efektywność tuczu świń. Trouw i MY. 6 (24): 14-17.

2013

Lista A (IF):

Szulc K., Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Skrzypczak E., Nowaczewski S. (2013). The influence of fattening and slaughter traits on reproduction in Polish Large White sows. Italian Journal of Animal Science 12 (1); 16-20. IF: 0,841; 20 pkt

Duziński K., Knecht D., Gajewczyk P. (2013). Effect of oxytocin treatment on the reproductive performance of sows after artificial insemination with liquid semen. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science. 37: 575-581. IF: 0,352; 15 pkt

Knecht D., Środoń S., Szulc K., Duziński K. (2013). The effect of photoperiod on selected parameters of boar semen. Livestock Science. 157: 364-371. IF: 1,293; 35 pkt

Lista B (MNiSW):

Knecht D., Duziński K. (2013). Nowe kierunki w inseminacji trzody chlewnej. Przegląd Hodowlany 1; 4-6.

Knecht D., Środoń S. (2013). Determinanty opłacalności chowu trzody chlewnej w 2012 roku. Przegląd Hodowlany 2; 3-6.

Knecht D., Środoń S. (2013). Analiza działalności grupy producentów trzody chlewnej na przykladzie zrzeszenia producnetów rolnych gminy Biała. Journal of Agribusiness and Rural Development. 1(27): 107-117.

Knecht D., Środoń S. (2013). Sytuacja sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development. 1(27): 119-131.

Akińcza J., Gajewczyk P. (2013). Wpływ dodatku paszy mineralno-witaminowej na użytkowość rozpłodową loch w fermie przemysłowej. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt. LXVII, 593: 9-14.

Gajewczyk P., Akińcza J., Witek W., 2013. Wpływ dokarmiania dynią na prosięta z objawami syndromu charłactwa. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt.  LXXI,  600: 9–18.

Gajewczyk P., Akińcza J., 2013. Wpływ genotypu loch na wyniki użytkowości rozpłodowej. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt. LXXI, 600: 19–28.

Popularno-naukowe:

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A. (2013). Skup i klasyfikacja tuczników. Farmer. Partner nowoczesnego rolnika 2; 161-164.

Knecht D., Jankowska–Mąkosa A. (2013). Sukces w krzyżowaniu towarowym. Hoduj z głową świnie 1(61); 14-18.

Knecht D., Jankowska–Mąkosa A. (2013). Wykorzystanie biotechnologii w rozrodzie świń. Hodowca Trzody Chlewnej 1-2; 40-45.

Knecht D., Jankowska–Mąkosa A., Środoń S. (2013). Najważniejsze cechy użytkowości rozrodczej świń. Hodowca Trzody Chlewnej 1-2; 46-49.

Knecht D., Duziński K. (2013). Dobór zwierząt do rozrodu - uzyskać efekt heterozji. Hodowca Trzody Chlewnej 3-4;. 32-36.

Knecht D.,  Duziński K., Sibiński M. (2013). Żywienia a jakość mięsa. Hoduj z głową świnie 3(63); 16-21.

Knecht D., Sibiński M., Duziński K. (2013). Ekologiczne metody chowu trzody chlewnej. Hodowca Trzody Chlewnej. 5-6: 50-53.

Knecht D.,  Duziński K. (2013). Czynniki wpływające na ostateczną jakość wieprzowiny. Hodowca Trzody Chlewnej. 5-6: 57-60.

Knecht D.,  Duziński K., Sibiński M. (2013). Problemy z rozrodem. Hoduj z głową świnie. 4(64): 18-22.

Knecht D., Sibiński M., Duziński K. (2013). Wpływ żywienia na jakość mięsa. Hodowca Trzody Chlewnej. 7-8: 24-28.

Knecht D.,  Duziński K. (2013). Żywienie na mokro. Hoduj z głową świnie. 5(65): 24-29.

Knecht D., Duziński K. (2013). Jakość nasienia w sztucznej inseminacji. Hodowca Trzody Chlewnej. 9-10: 36-40.

Knecht D.,  Jankowska-Mąkosa  A. (2013). Jak pasożyty psują tucz. Hoduj z głową świnie. 6(66): 20-24.

Knecht D., Duziński K. (2013). Od czego zależy status zdrowotny stada podstawowego loch. Hodowca Trzody Chlewnej. 11-12: 40-43.

Akińcza J. 2013: Problemy w odchowie prosiąt. Trouw i MY. 6(30): 4-7.

2014

Lista A (IF):

Knecht D., Środoń S., Duziński K. (2014). The influence of boar breed and season on semen parameters. South African Journal of Animal Science.  44 (1): 1-9. IF: 0,511; 20 pkt

Knecht D., Duziński K. (2014). The effect of parity and date of service on the reproductive performance of Polish Large White × Polish Landrace (PLW×PL) crossbreed sows. Annals of Animal Science. 14(1): 69–79. IF: 0,599; 20 pkt

Duziński K., Knecht D., Środoń S. (2014). The use of oxytocin in liquid semen doses to reduce seasonal fluctuations in the reproductive performance of sows and improve litter parameters -a 2-year study. Theriogenology.  81: 780-786. IF: 1,838; 30 pkt

Knecht D., Środoń S., Duziński K. (2014). Does a boar’s season of birth determine semen parameters and reproductive performance? Reproduction in Domestic Animals. 49: 183-190. IF: 1,210; 25 pkt

Gajewczyk P., Gajewczyk B., Akińcza J., Szmańko T. (2014). Influence of crossing Polish and foreign pig breeds on physicochemical traits of longissimus lumborum muscle. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science. 38: 183-188. IF: 0,316; 20 pkt

Lista B (MNiSW):

Knecht D., Lisiak D., Duziński K., Środoń S. (2014). Czynniki wpływające na wielkość strat rozbiorowych półtusz wieprzowych poddawanych dysekcji. Roczniki Naukowe PTZ. 10(2): 57-64.

Knecht D., Środoń S., Duziński K. (2014). Ocena przyżyciowa stopnia otłuszczenia i umięśnienia loszek o różnym genotypie przy użyciu ultrasonografu Aloka SSD-500 w odniesieniu do wybranych wskaźników użytkowości rozpłodowej. Roczniki Naukowe PTZ. 10(3): 25-35.

Popularno-naukowe:

Knecht D.,  Duziński K. (2014). Jak uzyskiwać najlepsze przyrosty. Hoduj z głową świnie. 1(67): 20-25.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2014). Choroby wirusowe, które wpływają na opłacalność produkcji. Hodowca Trzody Chlewnej. 1-2: 50-54.

Knecht D.,  Środoń S., Jankowska-Mąkosa A. (2014). Najlepsze przyrosty to najlepsze żywienie. Hoduj z głową świnie. 2(68): 14-19.

Knecht D., Duziński K. (2014). Zmiana upodobań konsumenckich o których powinien wiedzieć producent trzody chlewnej. Hodowca Trzody Chlewnej. 3-4: 46-50.

Knecht D.,  Duziński K.. (2014). Dodatki stymulujące mięsność – co stosować w czasie tuczu. Hoduj z głową świnie. 3(69): 26-32.

Knecht D.,  Jankowska-Mąkosa A. (2014). Pasożyty wewnetrzne u świn – aktualny problem w produkcji. Trzoda Chlewna. 6: 84-86.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2014). Choroby wirusowe, które wpływają na opłacalność produkcji. Hodowca Trzody Chlewnej. 1-2: 50-54.

Knecht D., Duziński K. (2014). Żywienie tuczników – jak unikać błędów. Hoduj z głową świnie. 4(70): 22-26.

Knecht D., Duziński K. (2014). Oksytocyna lekarstwem na letnie załamanie rozrodu. Top Agrar Polska – top świnie. 7: 4-6.

2015

Lista A (IF):

Lisiak D., Duziński K., Janiszewski P., Borzuta K., Knecht D.  (2015). A new simple method for estimating the pork carcass mass of primal cuts and lean meat content of the carcass. Animal Production Science. 55(8): 1044 -1050. IF: 0,902; 35 pkt

Jankowska-Mąkosa A., Knecht D. (2015). The influence of endoparasites on  selected production parameters in pigs in various housing systems. Research in Veterinary Science. 100: 153–160. IF: 1,504; 30 pkt

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2015). Does the activity of producer groups organizations improve the production of pigs? Annals of Animal Science. 15(3): 759-774. IF: 0,599; 20 pkt

Knecht D., Środoń S., Duziński K. (2015). The impact of season, parity and breed on selected reproductive performance parameters of sows. Archive of Animal Breeding. 58: 49–56. IF: 0,493; 20 pkt

Duziński K., Knecht D., Lisiak D., Janiszewski P. (2015). Factors affecting the tissues composition of pork belly. Animal. 9(11): 1897-1903. IF: 1,508; 40 pkt

Lista B (MNiSW):

Chudoba K., Akińcza J. (2015). Program komputerowy Piggy. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXXVII. 609: 9–16.

Duziński K., Lisiak D.,  Knecht D., Środoń S. (2015). The estimation of pork carcass primal cuts value based on backfat thickness. Journal of Central European Agriculture. 16(1): 112 – 121.

Jankowska-Mąkosa A., Knecht D. (2015). Prevalence of endoparasites infection in fatteners depending on maintenance system and season. Veterinarija IR Zootechnika. 70 (92): 29-36.

Knecht D., Knecht Z., Żeligowski H. (2015). Działalność grupowa sposobem na przetrwanie kryzysu gospodarczego.  Gospodarka; Rynek; Edukacja, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania “Edukacja”. 16(2). 39-45.

Knecht D., Duziński K., Środoń S. (2015). The use of oxytocin in liquid semen doses to improve the reproductive performance of sows and litter parameters. Journal of Veterinary Science & Technology. 6:5: 96.

Jankowska-Mąkosa A., Knecht D., Nicpoń J. (2015). The level of infection endoparasites in wild boar. Journal of Veterinary Science & Technology. 6:5: 95.

Popularno-naukowe:

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2015). Jak żywić lochy. Hoduj z głową świnie. 1(73): 14-19.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2015). Organizacja rozrodu w chlewni na 300 macior. Hoduj z głową świnie. 2(74): 8-13.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2015). Hybrydowe świnie. Hoduj z głową świnie. 3(75): 8-12.

Jankowska-Mąkosa A., Knecht D., Czyż K. (2015). O czym należy pamiętać przy wyborze systemu utrzymania. Trzoda Chlewna. 10: 29-32.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2015). Jak prawidłowo inseminować. Hoduj z głową świnie. 6(78): 10-13.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2015). Pamietajmy o higienie na fermie Agro.Fakt.pl 30.10.2015.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2015). Pasożyty wewnętrzne w stadzie świń: jak je zwalczać? Agro.Fakt.pl 28.10.2015.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2015). Zwalczanie pasożyty zewewnętrznych na fermie świń. Agro.Fakt.pl 08.12.2015.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2015). Zwalczanie pasożyty zewewnętrznych na fermie świń. Agro.Fakt.pl 08.12.2015.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2015). Nowoczesna i wygodna porodówka: jak ją urządzić? Agro.Fakt.pl 18.12.2015.

2016

Lista A (IF):

Knecht D., Duziński, K. (2016). The effect of sex, carcass mass, back fat thickness and lean meat content on pork ham and loin characteristics. Archive of Animal Breeding. 59: 51-57. IF: 0,493; 20 pkt

Knecht D., Duziński K., Lisiak D. (2016). Accuracy of estimating the technological and economic value of pig carcass primal cuts with an optical-needle device. Canadian Journal of Animal Science. 96: 37–44. IF: 0,724; 30 pkt

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2016). The effect of production size and pre-slaughter time on the carcass parameters and meat quality of slaughtered finisher pigs. Journal of Food Quality – praca zakceptowana do druku. IF: 0,755; 20 pkt

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2016). The dependence of the growth rate and meat content of young boars on semen parameters and conception rate. Animal – praca zakceptowana do druku. IF: IF: 1,508; 40 pkt

Lista B (MNiSW):

Stępień U., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K., Knecht D., 2016. Poziom zarażenia endopasożytami loch. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz. LXXX (616), 37–48.

Popularno-naukowe:

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2016). Znaczenie siary w odchowie prosiąt. Agro.Fakt.pl 13.01.2016.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2016). Rola biotechnologii w rozrodzie świń. Agro.Fakt.pl 01.02.2016.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2016). Systemy krycia świń: krycie naturalne czy inseminacja? Agro.Fakt.pl 19.02.2016.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2016). O czym należy pamiętać przy żywieniu loch? Agro.Fakt.pl 26.02.2016.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2016). Jakie są rzeczywiste potrzeby pokarmowe prosiąt? Agro.Fakt.pl 14.03.2016.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2016). Jak można zapobiegać biegunkom prosiąt? Agro.Fakt.pl 23.03.2016.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2016). Zasady utrzymania loch. Hoduj z głową świnie. 2(80): 20-22.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2016). Na czym polega nabieranie odporności czynnej i biernej? Agro.Fakt.pl 21.04.2016.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2016). Momenty krytyczne w odchowie prosiąt. Agro.Fakt.pl 25.04.2016.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. (2016). Lochy: jaką rasę świń najlepiej wybrać? Agro.Fakt.pl 04.07.2016.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2016: Ocena jakości tusz wieprzowych na podstawie pH i przewodności elektrycznej. Rzeźnik Polski 7(204), 45-47.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2016: Kastracja świń: kiedy i jak ją przeprowadzać? Agro.Fakt.pl 14.07.2016.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K., 2016: Zasady oceny poubojowej mięsności i sprzedaży tuczników. Trzoda Chlewna 8, 20-24.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2016: Przyszłość klasyfikacji tusz wieprzowych. Rzeźnik Polski 8(205), 45-48.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2016: Różne programy tuczu. Hoduj z głową świnie 4(82), 18-21.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2016: Jak prawidłowo dbać o knury? Agro.Fakt.pl 08.09.2016.


2017

Lista A (IF):

Knecht D., Środoń S., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2017: Appropriate level of gilt fatness and muscularity during insemination can improve the efficiency of piglet production. Animal Reproduction 14(4), 1138-1146. 20 pkt IF: 0,906

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2017: Boar genotype as a factor shaping age-related changes in semen parameters and reproduction longevity simulations. Theriogenology 98, 50-56.  30 pkt IF: 1,838          

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2017: The effect of age, interval collection and season on selected semen parameters and prediction of AI boars productivity. Livestock Science 201, 13-21.  30 pkt IF: 1,293          

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2017: Analysis of the lifetime and culling reasons for AI boars. Journal of Animal Science and Biotechnology  (197) - in press.  40 pkt IF: 2,037                   

Popularno-naukowe:

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2016: Żywienie trzody chlewnej: jaki ma pływ na jakość wieprzowiny ? AgroFakt.pl 01.01.2017.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2016: Co wpływa na jakość mięsa wieprzowego ? AgroFakt.pl 17.01.2017.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2017: Pozbyć się zagrożeń w tuczu. Hoduj z głową świnie 1(85), 14-19.

 

2018

Lista A (IF):

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2018:  Variability of Fresh Pork Belly Quality Evaluation Results Depends on Measurement Locations, Food Analytical Methods, 11: 2195-2205. [JCR]  IF: 2,038; 30 pkt.

Knecht D., Środoń S., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2018: The influence of housing and feeding systems on selected fattening and slaughter parameters of finishing pigs with different genotypes. Animal Production Science, 1-9.  35 pkt IF: 1,371

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2018: Pork ham and belly quality can be estimated from loin quality measurements? Meat Science. 145, 144-149. JCR] IF-3,126 , 40 pkt.

Popularno-naukowe:

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2018: Odchów prosiąt – rozpoznanie, przyczyny i skuteczne zapobieganie. AgroFakt.pl 07.02.2018.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2018: Biegunki u prosiąt a cechy użytkowości rozpłodowej. AgroFakt.pl 07.04.2018.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2018: Selekcja materiału rozrodowego. AgroFakt.pl 24.04.2018.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2018: Aklimatyzacja w chlewni. AgroFakt.pl 14.06.2018.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2018: Wybór systemu krycia. AgroFakt.pl 25.06.2018.

Kwasy tłuszczowe w łańcuchu żywności, 2018 : Praca zbiorowa pod red. Bodkowski R., Knecht D., Czyż K. Materiały Konferencyjne, Fundacja Lumina Cordis, Wrocław,  1-172.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2018: Rasy objęte programem hodowlanym. Szczegółowa analiza!. AgroFakt.pl, 16.08.2018.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A., Duziński K. 2018: Siara czyli dobra energia na start!. AgroFakt.pl, 17.08.2018.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A. 2018: Cykl zamknięty vs. cykl otwarty ? 21.08.2018.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A. 2018: Kojce porodowe. Zapewnij komfort lochom i prosiętom! AgroFakt.pl, 22.08.2018.

Knecht D., Jankowska-Mąkosa A. 2018: Przyczyny i objawy zatruć u świń. AgroFakt.pl, 18.09.2018.

 

Konferencje:

LXXVI Zjazd Naukowy PTZ (2011)

Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj (2011)

V Szkoła Zimowa (2012)

LXXVII Zjazd Naukowy PTZ (2012)

VI Szkoła Zimowa (2013)

IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne (2013)

LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ (2013)

IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Student of Agricultural Colleges (2013)

X Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne (2014)

VII Szkoła Zimowa (2014)

LXXIX Zjazd Naukowy PTZ (2014)

VIII Szkoła Zimowa (2015)

LXXX Zjazd Naukowy PTZ (2015)

Global Veterinary Summit (2015)

XLI Dni Przemysłu Mięsnego (2015)

IX Szkoła Zimowa (2016)

LXXXI Zjazd Naukowy PTZ (2016)

X Szkoła Zimowa (2017)

LXXXII Zjazd Naukowy PTZ (2017)

14th International Workshop, Research in Pig Breeding (2017)

8th International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym (2017

I Międzynarodowa Konferencja „Współczesny rozród zwierząt gospodarskich" (2018)

XI Szkoła Zimowa (2018)

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kwasy tłuszczowe w łańcuchu żywności" (2018)

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników zakładu  wejście

Tematy zrealizowanych prac magisterskich wejście

Tematy zrealizowanych prac inżynierskich wejście

Laboratorium Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej wejście

Studenckie Koło Naukowe Hodowców Trzody Chlewnej  wejście