Zakład Hodowli Koni i JeździectwaDepartment of Horse Breeding and Equestrian Studies

ul. Kożuchowska 5A, 51-631 Wrocław

 

Pracownicy

dr inż. Maciej Dobrowolski, adiunkt
   71 320 5785 
maciej.dobrowolski@upwr.edu.pl
dr inż. Ewa Walkowicz, adiunkt    71 320 5785 ewa.walkowicz@upwr.edu.pl
dr hab. inż. Maria Soroko, adiunkt    71 320 5785 maria.soroko@upwr.edu.pl

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Henryk Geringer de Odenberg    71 320 5783 henryk.geringer@upwr.edu.pl
dr hab. inż. Ewa Jodkowska    71 320 5787 ewa.jodkowska@upwr.edu.pl

Rys historyczny

     Obecny Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, wchodzący w skład Instytutu Hodowli Zwierząt, powstał na bazie działającego od 1945 r. zespołu dydaktyczno-naukowego hodowli koni, początkowo w ramach Katedry Szczegółowej Hodowli i Nauki o Żywieniu Zwierząt (1945-51), później Zakładu Hodowli Bydła i Koni, wchodzącego w skład Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt (1951-70), następnie Zakładu Hodowli Bydła, Koni i Owiec Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej (1970-82). Od 1982 r. był to samodzielny Zakład Hodowli Koni, przemianowany w 1995 r. na Katedrę Hodowli Koni. Od 2002 roku katedra weszła – jako zakład - w skład Instytutu Hodowli Zwierząt, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

     Organizatorem dyscypliny hodowli koni był, pracujący pod kierownictwem profesora Tadeusza Konopińskiego, dr Stanisław Łukomski (1945-50), następnie dr Stanisław Detkens (1950-61), mgr Jan Wojciechowski (1962-66), mgr Stanisław Łukomski (1967), mgr Krzysztof Gwara (1967-69) i do 1995 r. prof. dr hab. Zygmunt Sobczak, kiedy na stanowisko kierownika Katedry powołany został prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg. W latach 2004 – 2015 kierownikiem Zakładu była dr hab. inż. Ewa Jodkowska.

     Działalność naukowa jednostki koncentrowała się początkowo na podstawowych zagadnieniach chowu i hodowli koni, szczególnie programów hodowli koni śląskich, parametrów genetycznych i fenotypowych koni pełnej i czystej krwi oraz żywieniu koni wyścigowych i roboczych. W ostatnich latach główny przedmiot badań dotyczył szacowania wartości użytkowej i hodowlanej koni sportowych i wyścigowych, efektywności użytkowania rozpłodowego koni, zagadnień termoregulacji, behawioru, hodowli zachowawczej koni huculskich, hodowli koni śląskich,  znaczenia koni dla ochrony środowiska i ekologii oraz nad zastosowaniem technik komputerowych do oceny wartości hodowlanej i użytkowej koni.   Od 1995 r. w Katedrze prowadzone są studia podyplomowe z hodowli i jeździectwa, a od 1997 r. również z naukowych podstaw treningu koni wyścigowych i sportowych. W każdym roku specjalizację w Katedrze odbywa kilku kolejnych magistrantów.

     Dr Maciej Dobrowolski powołany został na stanowisko sędziego technicznego WTWK Partynice,  dr hab. Ewa Jodkowska została współautorem podstawy programowej kształcenia w zawodzie jeździec, utworzonego z polecenia Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.

Zajęcia dydaktyczne

1. studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • Chów i  hodowla koni
 • Użytkowanie koni
 • Etologia i dobrostan koni
 • Chów i hodowla zwierząt
 • Podstawy produkcji zwierzęcej
 • Technologie produkcji zwierzęcej
 • Systemy Produkcji Zwierzęcej
 • Podstawy produkcji zwierzęcej

 2. studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 • Podstawy hipoterapii
 • Sportowe i wyścigowe użytkowanie koni
 • Alternatywne użytkowanie koni
 • Turystyka i rekreacja konna
 • Podstawy fizjoterapii koni
 • Seminarium magisterskie


Książki i skrypty  wejście

 

Działalność naukowo – badawcza

1)     Hodowla i użytkowanie koni sportowych.

2)     Doskonalenie programu hodowli koni śląskich oraz metod jego wdrażania.

3)     Proekologiczne znaczenie koników polskich w "Dolinie Baryczy"

4)     Etologiczne badania koni w jeździectwie.

5)     Wpływ wychowu na użytkowanie koni (metody naturalne).

6)     Suplementy i mieszanki paszowe w żywieniu koni.

7)     Charakterystyka pogłowia ogierów ras szlachetnych  w Polsce w latach 2004 – 2014.

8)     Wpływ wybranych czynników na skuteczność inseminacji klaczy półkrwi.

9)     Charakterystyka koni startujących dyscyplinie powożenia.

10)   Wpływ cech osobniczych na zmiany składu mleka klaczy w czasie laktacji

 

Konferencje

 

2013 Marzec. XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie, Zakopane.

2012 Wrzesień. XII Europejski Kongres Termograficzny, (XII European Congress of Thermology), Porto, Portugalia.

2012 Wrzesień, Konferencja LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

2012 Maj, Konferencja Naukowa pt.: ‘Koń Wyścigowy i Jego Problemy’. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

2011 Październik, Krajowa Konferencji Termografii i Termometrii w Podczerwieni, Ustroń.

2011 Czerwiec, V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa.

2012 Lipiec, IBERAMIA 2012. 13th Ibero-American Conference on AI: proceedings, Cartagena de Indias, Colombia

2012 Lipiec, International Conference, ICIC 2012 : proceedings Huangshan, China, July 25-29,

2012 kwiecień, 11th International Conference, ICAISC 2012, Zakopane, Poland,

2012, 51 Konf. Nauk. PTNW Koń wyścigowy i jego problemy. Wrocław

2012, Międzynarodowa Konferencja „Dobrostan Koni”, Wrocław

2012, LXXVII Zjazd PTZ. Wrocław

2012, wrzesień, XIV Kongres Polskiego PTNW . „Nauka praktyce”. 13-15 IX, Wrocław.

2012 XXXVII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne Chemistry for Agriculture 2 - 5 grudnia 2012, Karpacz

2013, grudzień. Konferencja Młodych Naukowców. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki (v edycja). Wrocław 14 grudnia 2013

2014, maj. PTNW Sekcja Fizjologii i Patologii Konia, Golejewko – Milicz  9-10.05.2014

2014 Lipiec, 1st Seminar of Medical Infrared Thermography at the Royal Free Hospital, Londyn, Wielka Brytania.

2015 Wrzesień. XII: Europejski Kongres Termograficzny, (XIII European Congress of Thermology), Madryd, Hiszpania.

 

Publikacje

Jodkowska E., Dudek K.,  Przewoźny M., 2011: The Maximum Temperatures (Tmax ) Distribution on the Body Surface of Sport Horses. Journal of Life Sciences 5, 35-38.

Unold O., Dobrowolski M., Maciejewski H., Skrobanek P., Walkowicz E. 2012. A GA-based Wrapper Feature Selection for Animal Breeding Data Mining. LNCS 7209, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 200–209.

Skrobanek  P., Unold O., Walkowicz E., Maciejewski H., Dobrowolski M. 2012: Study on the Impact of Affinity on the Results of Data Mining in Biological Populations. Advances in Artificial Intelligence – IBERAMIA 2012, Cartagena de Indias, Colombia, LNCS, vol 7637, 111-119

Soroko M., Henklewski R., Jodkowska E.: 2012. Analiza wyników badań termograficznych, ultrasonograficznych i rentgenowskich w diagnozowaniu chorób ortopedycznych u koni wyścigowych. Medycyna Weterynaryjna, 68(11):693-696.

Soroko M., Jodkowska E., Zabłocka M.: 2012. The use of thermography to evaluate back musculoskeletal response on young racehorses in training. Thermology International, 22(3):152-156.

Konieczny G., Soroko M., Ptak A., Kuciel N.: 2012. Zmiany powierzchniowej temperatury ciała po krótkotrwałej aplikacji plastra stosowanego w Kinesio Taping. Inżynieria Biomedyczna, 18(3):1-4.

Walkowicz E., Unold O., Maciejewski H., Skrobanek P:  2013. The effect of selected factors on the length of gestation period in Silesian mares. Animal Science Papers and Reports, vol. 32, 1, s 55-64

Jagła E., Jodkowska E., Popiołek M. 2013. Alternative methods for the control of gastrointestinal parasites in horses with a special focus on nematode predatory fungi: a review. Annals of Animal Science. 13 (2), 217–227.

Jagła E., Śpiewak J., Zaleśny G., Popiołek M. 2013. Effect of storage and preservation of horse faecal samples on the detectability and viability of Strongylid nematode eggs and larvae. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 57: 161-165.

Soroko M., Dudek K., Howell K., Jodkowska E., Henklewski R.: 2014. Thermographic evaluation of racehorse performance. Journal of Equine Veterinary Science, 34(9):1076-1083.

Zatoń-Dobrowolska M., Wierzbicki H., Morsice D., Moska M., Dobrowolski M., Przysiecki P. 2014. Microsatellite polymorphism and its association with body Wright and selected morphometrics of farm red fox. Journal of Applied Genetics, 55, 475-484

Jodkowska E., Dudek K., Soroko M.: 2015. Temperature range analysis (Tmax) on dorsal surface of sporting horses. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39: 229-232.

Soroko M., Jodkowska E., Dudek K.: 2015. Diagnoza termograficzna w monitorowaniu rocznego treningu koni wyścigowych. Medycyna Weterynaryjna, 71(01):52-58.

Soroko M., Howell K., Zwyrzykowska A., Dudek K., Zielińska P., Kupczyński R.: 2016. Maximum eye temperature in the assessment of training in racehorses: correlations with salivary cortisol concentration, rectal temperature and heart rate. Journal of Equine Veterinary Science, 45:39-45.

Soroko M., Henklewski R., Filipowski H., Jodkowska E.: 2013. The effectiveness of thermo-graphic analysis in equine orthopedics. Journal of Equine Veterinary Science, 33(4).

Skrobanek P., Dobrowolski M., Walkowicz E., Unold O., Maciejewski H.  2011. Zastosowanie procesów ETL do integracji danych na przykładzie danych hodowlanych koni rasy śląskiej. Integracja systemów informatycznych : nowe wyzwania PWNT, 65-76

Unold O., Dobrowolski M., Maciejewski H., Skrobanek P., Walkowicz E. 2012. A GA-based Wrapper Feature Selection for Animal Breeding Data Mining. LNCS 7209, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 200–209.

Maciejewski H., Walkowicz E., Unold O.,Skrobanek P. 2012. Enhancing recognition of a weak class comparative study based on biological population data mining. LNCS 7268, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 136-143

Walkowicz E., Unold O., Skrobanek P., Maciejewski H., Dobrowolski M: 2012. Specyfika danych zootechnicznych z zakresu hodowli i użytkowania koni. Zesz Nauk. UP Wroc. Biol. Hod. Zwierz. LXIV Nr 586,

Walkowicz E., Unold O., Maciejewski H., Skrobanek P: 2011. Zoometric indices in Silesian horses in the years 1945-2005. Ann. Anim. Sci., Vol. 11, No. 4, 555-565

Walkowicz E., Unold O., Maciejewski H., Skrobanek P.: 2013. The influence of Schweres Warmblut breed stallions on the exterior of Silesian breed horses. JAFS, vol.22, 3, s. 272-277

Walkowicz E., Czyż K., Patkowska – Sokoła B: 2014. Zastosowanie analizy rentgenowskiej materiału biologicznego do oceny stanu środowiska naturalnego. Przem. Chem. 92, 9, XX, s 1000-1002

Walkowicz E., Unold O., Maciejewski H., Skrobanek P: The effect of selected factors on the length of gestation period in Silesian mares. Animal Science Papers and Reports, vol. 32, 1, s 55-64

Skrobanek P.,  Maciejewski H.,  Dobrowolski M.,  Unold O.,  Walkowicz E.: Comparison  of  data  exploration  methods  and  the  BLUP  method  in  application  to  the  animals breeding, International Conference on Intelligent Computing ICIC 2012, Huangshan, China, LNAI, 7390, 74-81.

Skrobanek  P., Unold O., Walkowicz E., Maciejewski H., Dobrowolski M. 2012: Study on the Impact of Affinity on the Results of Data Mining in Biological Populations. Advances in Artificial Intelligence – IBERAMIA 2012, Cartagena de Indias, Colombia, LNCS, vol 7637, 111-119

Jodkowska E., Dudek K.,  Przewoźny M., 2011: The Maximum Temperatures (Tmax ) Distribution on the Body Surface of Sport Horses. Journal of Life Sciences 5, 35-38.

Soroko M., Jodkowska E.,2011: Przydatność badań termograficznych w lecznictwie i użytkowaniu koni. Med. Wet. 67, 397- 401.

Pawlina E., Jodkowska E., Jarek A., 2011: Charakterystyka genealogiczna i eksterierowa linii żeńskich pełnej krwi angielskiej w stadninie koni Kozienice, Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, BiHZ, LXIII

Jodkowska E., Dobrowolski M., Jankowska M. 2011. Wpływ rasy ogierów szlachetnych na wyniki ich użytkowości, LXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Poznań, 14-16.09.2011, Materiały Konferencyjne s.183.

Jodkowska E., Dobrowolski M., Matoga A. 2011 Zmiany sezonowe profilu pierwiastkowego w rogu kopytowym koni półkrwi, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt”, Kraków 17.06.2011. Mat. Konf.

Jodkowska E., Dudek K., Soroko M.: 2011. Analiza rozkładu temperatur na powierzchni dogrzbietowej koni sportowych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt”, Kraków 17.06.2011, Mat. Konf.

Jodkowska E., Dobrowolski M., Jantoń A. 2011. Zachowanie stada koni huculskich na pastwisku, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego LXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Poznań, 14-16.09.2011, Mat. Konf.

Soroko M., Dudek K., Howell K., Jodkowska E., Henklewski R. 2014. Thermographic evaluation of racehorse performance. Journal of Equine Veterinary Science, 2014, 34(9),

Soroko M., Jodkowska E., Dudek K. 2015. Diagnoza termograficzna w monitorowaniu rocznego treningu koni wyścigowych. Med. Wet. 2015, 71 (1), 52-58

Jodkowska E,  Kuźniak A.M, Pikuła R, Smugała M. 2015.  Analysis of Polish Primitive Ponies Migration Under Registration of the Global Positioning System. JVet , Vol 1 No 2.

Jodkowska E., Dudek K., Soroko M. 2015. Temperature range analysis (Tmax) on dorsal surface of sporting horses Turk J Vet Anim Sci (2015) 39: 229-232.

 

Czasopisma popularne

 

Soroko M. 2011. Badania kończyn koni sportowych metodą termograficzną. Inżynieria biomedyczna. 17(2):104-109.

Soroko M. 2011. Termowizja w pigułce.. Koń Pol. 2:64-66.

Soroko M. 2011. Kucie a krążenie w dolnych częściach kończyn. Konie i Rumaki, 2(370, 58-61.

Soroko M. 2011. Termografia - kolorowa diagnoza. Konie i Rumaki, 6(374):30-32.

Soroko M. 2011. Prawda i fałsz w pomiarze temperatury. Konie i Rumaki, 9(377):58-60.

Soroko M. 2011. Problemy z bolesnym grzbietem a badanie w podczerwieni. Konie i Rumaki, 11(379):34-37

Soroko M. 2012. Trudne problemy w termografii. Konie i Rumaki, 1 (381):32-35

Geringer de Oedenberg H. .2014. Stan obecny i perspektywy rozwoju sportu konnego w Polsce. Wieś i Doradztwo, 3, 24-28.