Pracownia Mikrobiologii i Genetyki Molekularnejul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, tel./fax 71-3205-847

mgr inż. Daria Owczarek, e-mail: daria.owczarek@upwr.edu.plPracownia Mikrobiologii i Genetyki Molekularnej funkcjonuje w Zakładzie Hodowli Bydła i Produkcji Mleka od roku 2009.

Wykonywane analizy materiału biologicznego:

  • analizy fragmentów DNA tj. do określania ilości fragmentów DNA o różnych wielkościach.
  • sekwencjonowanie DNA tj. określania kolejności zasad w próbce DNA,
  • oznaczanie polimorfizmu białek mleka.
  • oznaczanie polimorfizmu genów - miostatyny, edg-1 i leptyny.

Aparatura badawcza:

  • Analizator Genetyczny ABI 310 firmy Applied Biosystems.
  • Termocykler
  • Spektrofotometr
  • Komora laminarna
  • Aparat elektroniczny do liczenia kolonii bakterii