Nauka dla praktyki  

 

Program "Piggy"

 

Hodowcom trzody chlewnej proponujemy do wykorzystania program "Piggy", dedykowany dla 32- i 64-bitowych komputerów osobistych typu PC, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Vista / 7 / 8 i późniejszych.

 

Nazwa:

Program "Piggy"

Wersja:

2.3 (styczeń 2015 r.)

Autorzy:

Krystyn Chudoba, Jerzy Akińcza

Wydawca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Instytut Hodowli Zwierząt
ul. J. Chełmońskiego 38c, 50-106 Wrocław, tel. 71 302 5815.

Licencja:

Freeware - do wolnego od opłat wykorzystania i rozpowszechniania, także w celach zawodowych, ale bez zgody na odpłatną sprzedaż przez osoby trzecie.

 

Program "Piggy", oparty na relacyjnej bazie danych "SQL Server Compact SP2" firmy Microsoft, może być przydatnym narzędziem ułatwiającym tworzenie podstawowej bazy informacji, związanych z rozrodem loch w gospodarstwach hodowlanych trzody chlewnej. Funkcją programu jest też edycja istotnego dokumentu hodowlanego jakim jest metryczka miotu, sporządzana przez hodowców w 21 dniu życia prosiąt. Dokument ten w swoim układzie jest zgodny z obowiązującym "Załącznikiem 7" dokumentacji hodowlanej wymaganej przez firmę "POLSUS".

Nazwę programowi dała pierwszoplanowa kukiełka Miss Piggy z serialu komediowego "Muppet Show" Jima Hensona, zrealizowanego w latach 1976–1981 przez brytyjską telewizję ATV.

Wymagany do działania programu "Piggy" bazodanowy "SQL Server Compact 3.5 SP2" w wersjach 32- i 64-bitowej można pobrać do bezpłatnego użytkowania ze strony firmy Microsoft, np. spod adresu:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5783

Ważne! Użytkownicy komputerów z procesorem 64-bitowym muszą instalować obie wersje Servera w kolejności: najpierw instalacja wersji 32-bitowej i następnie wersji 64-bitowej. Pożądane jest także ażeby komputery z zainstalowanym programem "Piggy" miały stały dostęp do Internetu, co umożliwi późniejsze automatyczne aktualizacje programu. Autorzy zapewniają, że program jest wolny od wszelkich programów szpiegujących, wirusów itp. i wbrew często zbędnym ostrzeżeniom skanerów antywirusowych - nie uszkadza komputera! Będziemy też wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące eksploatacji programu, które pozwolą na jego lepsze dostosowanie do potrzeb hodowców.

 

Życzymy przyjemnej pracy z programem "Piggy"

 

  

Program "Spokrewnienie i inbred"

Przydatnym w hodowli owiec, zwłaszcza w małych liczebnie rasach, może być program "Spokrenienie i inbred", dedykowany dla 32- i 64-bitowych komputerów osobistych typu PC, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP/ Vista / 7 / 8 lub późniejszym.

Nazwa: Program "Spokrewnienie i inbred"
Wersja: 2.0 (grudzień 2014 r.)
Autor: Krystyn Chudoba
Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Instytut Hodowli Zwierząt
ul. J. Chełmońskiego 38c, 50-106 Wrocław, tel 71 302 5815.
Licencja: Freeware - do wolnego od opłat wykorzystania i rozpowszechniania, także w celach zawodowych, ale bez zgody na odpłatną sprzedaż przez osoby trzecie.

 

 

W małych populacjach zwierząt, a takimi są np. "stada zachowawcze" owiec i stada kóz, może dochodzić do niekontrolowanych kojarzeń osobników spokrewnionych, a przez to do wzrostu współczynnika pokrewieństwa i wskaźnika inbredu. Wzrost obu tych parametrów może wpływać niekorzystnie na efekty hodowli, manifestując się tzw. "depresją inbredową", czyli zwykle obniżeniem płodności, spadkiem masy ciała, chorobami genetycznymi itp. Oferujemy zatem do wykorzystania progam komputerowy, którego zadaniem jest szacowanie tych parametrów.
Wymienione parametry program "Spokrewnienie i inbred" szacuje na podstawie analizy możliwie głębokiego rodowodu zwierząt, a zastosowaną metodą obliczeń jest "Metoda współczynnika ścieżki" Wright'a. Sam rodowód natomiast tworzony jest automatycznie z chwilą wydnia odpowiedniego polecenia, po wprowadzeniu numerów kolczyków kolejnych osobników i ich rodziców oraz 2-cyfrowej końcówki roku urodzenia.
Przewidziano, że niezbędne dane do obliczeń będą wprowadzane albo bezpośrednio z klawiatury komputera, albo wczytywane z plików zapisanych podczas wcześniejszych sesji programu.
Więcej o programie w publikacji: "Spokrewnienie i inbred w stadach owiec i kóz - program komputerowy dla Windows XP i Vista" (Chudoba K. 2008. Zesz. Nauk. UP we Wroc. Biol. Hod. Zwierz., LVII, 567: 31-38)   [ Czytaj na stronie WWW Zeszytów ].
Ważne! Instalacja programu na komputerach pracujących pod systemem operacyjnym Windows XP może wymagać wcześniejszego zainstalowania dodatków "Windows Installer 3.1" oraz ".Net Framework 3.5". Dodatki te można łatwo odszukać w Internecie.
Autor zapewnia, że program jest wolny od wszelkich modułów szpiegujących, robaków, wirusów itp., a także wbrew często zbędnym ostrzeżeniom różnych skanerów antywirusowych - nie uszkadza komputera!
 

Życzymy przyjemnej pracy z programem "Spokrewnienie i inbred"