Laboratorium Oceny i Analiz Mlekaul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, tel./fax 71-3205-847, e-mail: alicja.loza@upwr.edu.pl

 

Kierownik

mgr inż. Maria Lenarska,    maria.lenarska@upwr.edu.pl

 

mgr inż. Alicja Łoza,           alicja.loza@upwr.edu.pl

 

Laboratorium Oceny i Analiz Mleka powstało w 2000 r. i prowadzi ocenę cech fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych mleka dla celów badawczych, dydaktycznych i usługowych. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę. Polecamy swoje usługi w zakresie wykonywanych analiz jako "Laboratorium niezależne", nadzorowane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach oraz Referencyjne Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie.

 

Wykonywane analizy mleka surowego:

 • liczba komórek somatycznych (lks/ml),
 • ogólna liczba bakterii (jtk/ml),
 • punkt zamarzania (ºC),
 • skład chemiczny (%): tłuszcz, białko, laktoza, sucha masa, sucha masa,
 • substancje hamujące,
 • zawartość kwasów tłuszczowych,
 • zawartość mocznika (g/ml).

 

Ponadto wykonujemy oznaczenia:

 • analiza kwasów tłuszczowych
 • hydroliza i ekstrakcja tłuszczu (planowane w 2010 roku),
 • kwasowość (oSH i pH),
 • liofilizacja,
 • masa właściwa (gęstość),
 • polimorfizm białek mleka (elektroforeza),
 • próba alkoholowa (stabilności mleka),
 • próba fermentacyjna (ocena skrzepu mleka)
 • próba podpuszczkowa (krzepliwość),
 • zawartość kazeiny.