Grant badawczy: Gęś biłgorajska
Informacja o planowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na 2020 r. badaniach podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

 

  1. Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich

 

Cel zadania:

Podjęte badania będą miały na celu analizę cech użytkowych wychowywanego stada gęsi, a także zgromadzenie danych o cechach użytkowych i reprodukcyjnych dwóch stad gęsi biłgorajskich zlokalizowanych w odległych rejonach Polski (województwo lubelskie i dolnośląskie), będących w czwartym roku użytkowania reprodukcyjnego. Dodatkowo zakłada się wykonanie próby zastosowania procesu kriokonserwacji dla nasienia gęsi.


Planowany termin i miejsce publikacji, informacja o uzyskanych wynikach badań oraz sposób dostępu

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji wyżej wymienionego zadania będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu http://www.bihz.up.wroc.pl/struktura/instytut-hodowli-zwierzat/grant-badawczy-ges-bilgorajska/ nie później niż do dnia 15 stycznia 2021 r. Wyniki te będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, w tym rolników i podmiotów działających w sektorze rolnictwa, w szczególności zajmujących się hodowlą.

 
Informacja o planowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na 2019 r. badaniach podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

 

  1. Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich

 

Cel zadania:

Podjęte badania będą miały na celu zgromadzenie danych o cechach użytkowych i reprodukcyjnych dwóch stad gęsi biłgorajskich zlokalizowanych w odległych rejonach Polski (województwo lubelskie i dolnośląskie), będących w trzecim roku użytkowania reprodukcyjnego i utrzymywanych przy zróżnicowanym stosunku płci. Zakłada się również ocenę zależności między długością narządu kopulacyjnego, a jakością nasienia.

Planowany termin i miejsce publikacji, informacja o uzyskanych wynikach badań oraz sposób dostępu

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji wyżej wymienionego zadania będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu http://www.bihz.up.wroc.pl/struktura/instytut-hodowli-zwierzat/grant-badawczy-ges-bilgorajska/

nie później niż do dnia 15 stycznia 2020 r. Wyniki te będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, w tym rolników i podmiotów działających w sektorze rolnictwa, w szczególności zajmujących się hodowlą.

  

Wyniki badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

 

zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/2019, znak: ŻW.eoz.862.16.1.2019.ek, z dnia 27.06.2019 r.  wejście

 

Tytuł zadania:

Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich

 

Informacja o planowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na 2018 r. badaniach podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

 

  1. Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich

 

Cel zadania:

Podjęte badania będą miały na celu zgromadzenie danych o cechach użytkowych i reprodukcyjnych dwóch stad gęsi biłgorajskich zlokalizowanych w odległych rejonach Polski (województwo lubelskie i dolnośląskie), będących w drugim roku użytkowania reprodukcyjnego i utrzymywanych w zróżnicowanym stosunku płci. Zakłada się również (w stadzie utrzymywanym przez UPWr) określenie wpływu długości organu kopulacyjnego na wskaźnik zapłodnienia jaj. Poznanie odziaływania czynnika ilościowego (stosunek płci) i jakościowego (długość organu kopulacyjnego) mogą poprawić efektywność lęgów gęsi biłgorajskich.

Planowany termin i miejsce publikacji, informacja o uzyskanych wynikach badań oraz sposób dostępu

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji wyżej wymienionego zadania będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu http://www.bihz.up.wroc.pl/struktura/instytut-hodowli-zwierzat/grant-badawczy-ges-bilgorajska/

nie później niż do dnia 15 stycznia 2019 r. Wyniki te będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, w tym rolników i podmiotów działających w sektorze rolnictwa, w szczególności zajmujących się hodowlą.

 


 


Wyniki badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

 

zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/2018, znak: ŻW.eoz.862.16.2.2018.ek, z dnia 11.04.2018 r.  wejście

 

Tytuł zadania:

Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich

  

Informacja o planowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na 2017 r. badaniach podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

 

  1. Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich

 

Cel zadania:

Podjęte badania będą miały na celu zgromadzenie danych o cechach użytkowych i reprodukcyjnych dwóch stad gęsi biłgorajskich zlokalizowanych w odległych rejonach Polski (województwo lubelskie i dolnośląskie), będących w pierwszym roku użytkowania reprodukcyjnego i utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Zakłada się również zbadanie wpływu podgrzewania jaj podczas przechowywania na przeżywalność zarodków gęsi, co w konsekwencji może zwiększyć wylęgowość, a tym samym liczbę piskląt pozyskiwanych od jednej gęsi w sezonie rozrodczym.

Planowany termin i miejsce publikacji, informacja o uzyskanych wynikach badań oraz sposób dostępu

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji wyżej wymienionego zadania będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu http://www.bihz.up.wroc.pl/struktura/instytut-hodowli-zwierzat/grant-badawczy-ges-bilgorajska/

nie później niż do dnia 15 stycznia 2018 r. Wyniki te będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, w tym rolników i podmiotów działających w sektorze rolnictwa, w szczególności zajmujących się hodowlą.

  

Wyniki badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2017, znak: ŻW.eoz.862.36.2017.ek, z dnia 12.05.2017 r.  wejście

 

Tytuł zadania:

Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich

 
Informacja o planowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na 2016 r. badaniach podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

 

  1. Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich

 

Cel zadania:

Podjęte badania będą miały na celu zgromadzenie danych o cechach użytkowych i reprodukcyjnych dwóch stad gęsi biłgorajskich zlokalizowanych w odległych rejonach Polski (województwo lubelskie i dolnośląskie), będących w czwartym roku użytkowania reprodukcyjnego. Zakłada się również wykonanie analizy oddziaływania różnego stosunku płci w badanych stadach na wskaźniki zapłodnienia i wylęgowość piskląt. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie przeprowadzona analiza zmienności badanych cech.

Planowany termin i miejsce publikacji, informacja o uzyskanych wynikach badań oraz sposób dostępu

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji wyżej wymienionego zadania będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu http://www.bihz.up.wroc.pl/struktura/instytut-hodowli-zwierzat/grant-badawczy-ges-bilgorajska/ nie później niż do dnia 15 stycznia 2017 r. Wyniki te będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, w tym rolników i podmiotów działających w sektorze rolnictwa, w szczególności zajmujących się hodowlą.

  

Wyniki badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

 

zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2016, znak: ŻWeoz/ek-8628-31/16(1747), z dnia 11.05.2016 r.   wejście

 

Tytuł zadania:

Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich

 

Informacja o planowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na 2015 r. badaniach podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

 

  1. Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich


Cel zadania:

Podjęte badania będą miały na celu zgromadzenie danych o cechach użytkowych i reprodukcyjnych gęsi biłgorajskich utrzymywanych w dwóch stadach, zlokalizowanych w odległych rejonach Polski (województwo lubelskie i dolnośląskie), co biorąc pod uwagę technologię chowu gęsi reprodukcyjnych (na wybiegach) pozwoli na uzyskanie dodatkowych informacji o wpływie warunków klimatycznych na wskaźniki produkcyjne. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie przeprowadzona analiza zmienności badanych cech.

Planowany termin i miejsce publikacji, informacja o uzyskanych wynikach badań oraz sposób dostępu

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji wyżej wymienionego zadania będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu http://www.bihz.up.wroc.pl/struktura/instytut-hodowli-zwierzat/grant-badawczy-ges-bilgorajska/

nie później niż do dnia 15 stycznia 2016 r. Wyniki te będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, w tym rolników i podmiotów działających w sektorze rolnictwa, w szczególności zajmujących się hodowlą.
Wyniki badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 50/2015, znak: ŻWeoz/ek-8628-65/2015(3278), z dnia 26.10.2015 r.  wejście

 

Tytuł zadania:

Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich

 

 


 

Wyniki badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

 

zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/2019, znak: ŻW.eoz.862.16.1.2019.ek, z dnia 27.06.2019 r.  wyniki

 

Tytuł zadania:

Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich


 [A1]Po kliknięciu wejście  do załączonych wyników badań w pliku PDF.