Zakład Biologii RoślinUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Biologii
Zakład Biologii Roślin

51-631 Wrocław, ul. Kożuchowska 7a

Kierownik:

Jarosław Proćków, dr hab., prof. nadzw.
tel. 71 320-5797
jaroslaw.prockow@upwr.edu.pl

 

Kamil Konowalik, dr, adiunkt
tel. 71 320-5799
kamil.konowalik@upwr.edu.pl

Sylwia Wierzcholska, dr, adiunkt
tel. 71 320-5791
sylwia.wierzcholska@upwr.edu.pl

Anna Faltyn, mgr, asystent
tel. 71 320-5798
anna.faltyn@upwr.edu.pl

Paweł Jarzembowski, mgr, asystent
tel. 71 320-5791
pawel.jarzembowski@upwr.edu.pl