Rada Dyscypliny ZiRPrzewodniczący Rady Dyscypliny
dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. uczelni

Katedra Genetyki
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
e-mail: heliodor.wierzbicki@upwr.edu.pl
tel. 71 3205780, 71 3205856

KONSULTACJE
od wtorku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu

Z-ca Przewodniczącego Rady Dyscypliny
prof. dr hab. Joanna Szyda

Katedra Genetyki
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
e-mail: joanna.szyda@upwr.edu.pl
tel. 71 3205846, 71 3205856 Skład Rady Dyscypliny

Zadania Rady Dyscypliny

Harmonogram posiedzeń

Komisje i Zespoły

Doktoraty - dokumenty

Regulamin RDZiR