Zarząd Koła Wrocławskiego
Kadencja 2016-2019:


dr hab. Maciej Adamski, prof. nadzw. – przewodniczący

dr inż. Katarzyna Czyż – skarbnik

dr inż. Jerzy Akińcza– sekretarz

dr hab. Robert Kupczyński - członek zarządu

dr hab. Artur Kowalczyk - członek zarządu