Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwaul. J. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław, tel. 71 320 5829, fax 71 320 5845

e-mail: zywienie.zwierzat@upwr.edu.pl

 

Kierownik


dr inż. Barbara Król

71 320 5830

barbara.krol@upwr.edu.pl

 

Sekretariat


mgr Małgorzata Pora

tel. 71 320 5829

zywienie.zwierzat@upwr.edu.pl, malgorzata.pora@upwr.edu.pl


Pracownicy

dr hab. inż. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.

 

71 320 5835

 

andrzej.wiliczkiewicz@upwr.edu.pl

prof. dr hab. Bogusław Fuchs

 

71 320 5836

 

boguslaw.fuchs@upwr.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Orda

 

71 320 5837

 

janusz.orda@upwr.edu.pl

dr Tomasz Hikawczuk

 

71 320 5832

 

tomasz.hikawczuk@upwr.edu.pl

dr Maja Słupczyńska

 

71 320 5839

 

 maja.slupczynska@upwr.edu.pl

dr inż. Anna Szuba-Trznadel

 

71 320 5832

 

anna.szuba-trznadel@upwr.edu.pl

dr Kamil Sierżant

 

71 320 5838

 

kamil.sierzant@upwr.edu.pl

inż. Alicja Jezierska


71 320 5840


alicja.jezierska@upwr.edu.pl

mgr inż. Monika Stadnicka

 

71 320 5840

 

monika.stadnicka@upwr.edu.pl

dr Yekaterina Zonova


71 320 5840


yekaterina.zonova@upwr.edu.pl

 

mgr inż. Martyna Mońka

 

71 320 58 40

 

martyna.wilk@upwr.edu.pl

 


Doktoranci

   
     

mgr inż. Alina Majewska-Pinda

71 320 5844

alina.majewska-pinda@upwr.edu.pl

mgr inż. Eliza Piksa

71 320 5844

eliza.piksa@upwr.edu.pl

mgr inż. Martyna Mońka

71 320 5840

martyna.wilk@upwr.edu.pl

mgr inż. Marta Michalak

71 320 5844

marta.michalak@upwr.edu.pl

mgr inż. Natalia Możanowicz

71 320 5844

 natalia.mozanowicz@upwr.edu.pl

 

         

Profesorowie emerytowani

       


prof. dr hab. Dorota Jamroz

 


71 320 5828

 


dorota.jamroz@up.wroc.pl

prof. dr hab. Stefania Kinal   71 320 5833   stefania.kinal@upwr.edu.pl
prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki   71 320 5831   stanislaw.krzywiecki@upwr.edu.pl

prof. dr hab. Jerzy Preś

 

71 320 5839

 

 

prof. dr hab. Adolf Korniewicz

 

71 320 5839

 

 

dr hab. Agnieszka Szyszkowska, prof. nadzw.

 

71 320 5839

 

agnieszka.szyszkowska@up.wroc.pl

dr hab. Alina Schleicher, prof. nadzw.

 

71 320 5839

 

 

 

 


 

dr inż. Janusz Kubizna

 

29.09.1954-06.05.2013                       Wspomnienie pdf          


Laboratorium

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
ul. J. Chełmońskiego 38 C
51-630 Wrocław

laboratorium.kzzip@upwr.edu.pl

 

 • Pracownia oznaczeń mineralnych
 • Pracownia chromatografii gazowej
 • Pracownia chromatografii aminokwasów
 • Pracownia oznaczeń podstawowych w paszach i materiale biologicznym

 Badania

 • energia brutto
 • lotne kwasy tłuszczowe
 • sucha masa
 • białko
 • tłuszcz
 • popiół
 • włókno
 • ADF i NDF
 • skład aminokwasowy
 • makroelementy (Na, K, Ca, P, Mg, S)
 • mikroelementy (Fe, Zn, Cu, Mn, Se, J)

Tematyka badań

 • Fizjologiczne i zdrowotne problemy obniżania poziomu białka (przy precyzyjnym bilansowaniu aminokwasów i tworzenia wzorca białka idealnego), i fosforu, i zmniejszenia emisji tych pierwiastków do środowiska w żywieniu trzody chlewnej i drobiu;
 • Żywienie cieląt i krów mlecznych wg systemu INRA;
 • Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania wykorzystania składników pokarmowych pasz w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy;
 • Mechanizmy działania substancji biologicznie czynnych w żywieniu trzody chlewnej, drobiu i cieląt;
 • Studia nad fizjologią trawienia i fermentacji substancji strukturalnych u drobiu;
 • Podstawy żywienia różnych gatunków drobiu;
 • Produkty uboczne przerobu rzepaku pochodzące z nowych technologii;
 • Systemy żywienia bydła i owiec w różnych rejonach Dolnego Śląska;
 • Plonowanie oraz ocena wartości pokarmowej roślin pastewnych;
 • Wykorzystanie składników mineralnych przez zwierzęta gospodarskie – głównie bydło mleczne i drób;
 • Żywienie cieląt;
 • Nowe systemy wartościowania białka w żywieniu bydła;
 • Poprawa wykorzystania pasz węglowodanowych u drobiu;
 • Antyoksydacyjne i immunostymulujące funkcje dodatków substancji czynnych i ziół dla świń i drobiu;
 • Doskonalenie metod konserwacji pasz zielonych.

 

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na trzech wydziałach uczelni (Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt; Medycyny Weterynaryjnej; Przyrodniczo-Technologicznym) z następujących dyscyplin:

 

 • podstawy żywienia ogólnego;
 • podstawy szczegółowego żywienia zwierząt,
 • metodyka badań na zwierzętach,
 • produkcja pasz przemysłowych i premiksów (specjalność, 6 przedmiotów),
 • produkcja i konserwowanie pasz,
 • żywienie człowieka,
 • żywienie ryb,
 • fizjologia żywienia zwierząt,
 • ekologiczne systemy żywienia zwierząt.

 

Przy katedrze prowadzone są:

 • Studia podyplomowe w zakresie: produkcji pasz przemysłowych i premiksów oraz doradztwa żywieniowego

dr hab. inż. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.