Muzeum PrzyrodniczeMuzeum Przyrodnicze

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt


Muzeum Przyrodnicze liczy ponad tysiąc eksponatów. Jego kolekcje stanowią zbiory nieżyjących pracowników prof. Władysława Strojnego i dr Weroniki Kornalewicz. Bogaty materiał przekazał muzeum prof.  Ryszard Haitlinger oraz wrocławski ogród zoologiczny. Muzeum korzysta z programu MusNet, pozwalającego na ewidencjonowanie zbiorów. Muzeum Przyrodnicze należy do Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności – największej w Polsce organizacji gromadzącej dane przyrodnicze,  której zasoby dostępne są online. Wynoszą one ponad  1.500.000 rekordów obrazujących bioróżnorodność Polski. Naukowa sieć KSIB jest częścią światowej Global Biodiversity Information Facility. Powierzchnię muzeum liczącą 250 m kw. zajmują: sala ekspozycyjna, sala dydaktyczna oraz  bogato wyposażona pracownia preparatyki.  To w niej znalazły się nowoczesne sprzęty, które służą studentom. Na zajęciach z preparatyki już  teraz uczą się, jak zabezpieczać materiał zwierzęcy, jak opisywać muzealne zbiory – to wszystko dzięki prowadzonym w muzeum multimedialnym wykładom  i ćwiczeniom, które odbywają pod czujnymi okiem specjalistów i nieszkodliwymi przepływowymi lampami ultrafioletowymi. Tymczasem gromadzimy i ewidencjonujemy zbiory. Szerszej publiczności udostępniać je będziemy w niedalekiej przyszłości. Już teraz oglądać można stale uzupełnianą dioramę, która znajduje się w podziemiach budynku E12, na ul. Chełmońskiego.

Akty prawne:

http://www.up.wroc.pl/akty_prawne/15842/zarzadzenie_nr_44_2012_rektora_uniwersytetu_przyrodniczego_we_wroclawiu_z_dnia_30_marca_2012_roku.html