Wydziałowe Biuro Obsługi Projektów Unijnychul. Chełmońskiego 38C, pok. 205
tel./fax: 71 320 5924

mgr inż. Krzysztof  Łukaszewicz

e-mail: krzysztof.lukaszewicz@upwr.edu.pl