BioinformatykaDokumenty dotyczące praktyk studenckich na kierunku Bioinformatyka  wejście

Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej    wejście

 

Studenci odbywali praktyki m. in. w następujących zakładach pracy:

1) Instytut Zootechniki - PIB w Balicach

2) Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

3) Laboratorium Genetyki Molekularnej Katedry Genetyki (UP Wrocław)

 

W sprawie miejsc w wyżej wymienionych ośrodkach proszę o kontakt z dr inż. Tomaszem Suchockim (tomasz.suchocki@upwr.edu.pl)