DziekanatDziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ul. Chełmońskiego 38 c, 51 – 630 Wrocław

e-mail: dziekanat.wbihz@upwr.edu.pl,  www.bihz.up.wroc.pl


 

Kierownik Dziekanatu

mgr Beata Małyska – Strzała

tel. 71 320 5856, pokój 355, beata.malyska-strzala@upwr.edu.pl

 

Z-ca kierownika

mgr Teresa Zygadlik

 

STUDIA STACJONARNE

  • kierunek biologia

osoba prowadząca tok studiów: mgr Karolina Sendor

tel. 071 3205 855, pokój 351, karolina.sendor@upwr.edu.pl

 

  • studia drugiego stopnia w języku angielskim Laboratory Techniques in Biology

osoba prowadząca tok studiów: mgr Agnieszka Siedlecka - Baniak

tel. 071 3205 772, pokój 205, agnieszka.siedlecka-baniak@upwr.edu.pl

  • kierunek biologia człowieka

osoba prowadząca tok studiów: mgr Karolina Sendor

tel. 071 3205 855, pokój 351, karolina.sendor@upwr.edu.pl

 

  • kierunek bioinformatyka

osoba prowadząca tok studiów: mgr Monika Sentorek

tel. 071 3205 854, pokój 358, monika.sentorek@upwr.edu.pl

  • kierunek bezpieczeństwo żywności

osoba prowadząca tok studiów: mgr Monika Sentorek

tel. 071 3205 854, pokój 358, monika.sentorek@upwr.edu.pl

  • kierunek zootechnika

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik

tel. 071 3205 855, pokój 351, teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

  • studia drugiego stopnia z podwójnym dyplomowaniem

Animal production management - Chinese and European circumstances

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik

tel. 071 3205 855, pokój 351, teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 

STUDIA NIESTACJONARNE

  • kierunek zootechnika

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik

tel. 071 3205 855, pokój 351, teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 

STUDIA DOKTORANCKIE

  • w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik

tel. 071 3205 855, pokój 351, teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 

Sprawy socjalne studentów (stypendia, zapomogi)

osoba prowadząca: Alina Szczepaniak

tel. 071 3205 854, pokój 357, alina.szczepaniak@upwr.edu.pl

 

 

Informatyk Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

mgr inż. Krzysztof Łukaszewicz

tel. 071 3205 924, pokój 205, krzysztof.lukaszewicz@upwr.edu.pl

 

Godziny otwarcia Dziekanatu – pokój 351

(kierunki: biologia, biologia człowieka, zootechnika)

Studia stacjonarne:

poniedziałek   11.00 – 15.00

wtorek            9.00 – 13.00

środa               nieczynny

czwartek         11.00 – 15.00

piątek              9.00 - 13.00

 

Godziny otwarcia Dziekanatu - pokój 358

(kierunki: bioinformatyka, bezpieczeństwo żywności)

Studia stacjonarne:

poniedziałek   11.00 – 15.00

wtorek            9.00 – 13.00

środa               nieczynny

czwartek         11.00 – 15.00

piątek              9.00 - 13.00

 

Godziny otwarcia Dziekanatu – pokój 357

(sprawy socjalne)

poniedziałek   11.00 – 15.00

wtorek            9.00 – 13.00

środa               nieczynny

czwartek         11.00 – 15.00

piątek              9.00 - 13.00

 

K O N S U L T A C J E


Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

dr hab. Adam Roman, prof. nadzw.

poniedziałek
od godz. 13.00 do godz. 14.00

czwartek
od godz. 10.00 do godz.
11.00

pokój 353 (dziekanat)

 
Prodziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

kierunek biologia i biologia człowieka

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.

poniedziałek
od godz. 10.00 do godz. 11.30
czwartek
od godz. 10.00 do godz. 11.30
piątek
od godz.  9.30 do godz. 10.30

pokój 352 (dziekanat) lub 304 (Katedra Antropologii)

 
Prodziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

kierunek bioinformatyka i bezpieczeństwo żywności

dr Magdalena Senze

poniedziałek
od godz.  10.00 do godz. 12.00
czwartek
od godz.  9.00 do godz. 11.00
piątek
od godz.  9.00 do godz. 11.00

pokój 352 (dziekanat)

Prodziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

kierunek zootechnika

dr inż. Barbara Król

poniedziałek
od godz. 10.00 do godz. 12.00
piątek
od godz. 10.00 do godz. 12.00

pokój 352 (dziekanat)Biblioteka Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

51 – 630 Wrocław, ul. Chełmońskiego 38 c

tel. 71 320-5816, sala 168

osoby prowadzące: Agnieszka Kuśnierek i Kamila Frątczak

 

* biblioteka czynna od poniedziałku do piątku (od godz. 9.00 do godz. 15.30),

* biblioteka w sierpniu – nieczynna.