Zasady, tryb i procedura potwierdzenia efektów uczenia się (PEU) 

W roku akademickim 2016/2017 na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) i Uchwały Senatu UP we Wrocławiu Nr 34/2015, wprowadzono formalny proces weryfikacji i uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów (PEU).

Kandydatów zainteresowanych  potwierdzeniem wskazanych przez nią efektów uczenia się prosimy o zapoznanie z Uchwałą Senatu UP we Wrocławiu (pdf) oraz o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. PEU.

Procedura potwierdzenia efektów uczenia się (PEU) w sposób zorganizowany i niezorganizowany instytucjonalnie dla każdego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia  na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt  pdf


Dane kontaktowe:

Pełnomocnik Dziekana Wydziału BiHZ ds. PEU

prof. dr hab. inż.  Marian Kuczaj

Instytut Hodowli Zwierząt

Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka

ul. J. Chełmońskiego 38C

51-630 Wrocław

tel. 71 320 5860

e-mail marian.kuczaj@up.wroc.pl

 

Wydziałowy Zespół ekspertów – kier. ZOOTECHNIKA

prof. dr hab. Damian Knecht

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr hab. Artur Kowalczyk, prof. nadzw.

dr hab. Rafał Bodarski

 

Wydziałowy Zespół ekspertów – kier. BIOLOGIA

prof. dr hab. Joanna Mąkol

prof. dr hab. Leonid Rekovets

dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw.

dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

 

Wydziałowy Zespół ekspertów – kier. BIOLOGIA CZŁOWIEKA

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.

dr hab. Halina Kołodziej

dr hab. Anna Lipowicz

 

Wydziałowy Zespół ekspertów – kier. BIOINFORMATYKA

prof. dr hab. Joanna Szyda

prof. dr hab. Barbara Kosowska

dr hab. Adam Roman, prof. nadzw.

dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.

dr hab. Wojciech Jakubowski

 

Wydziałowy Zespół ekspertów – kier. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

prof. dr hab. Janusz Orda

prof. dr hab. Witold Janeczek

dr hab. Sebastian Opaliński

dr hab. Robert Bodkowski

dr hab. Monika Bronkowska