Sprawozdania Komisji WydziałowychSprawozdania Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Zapewniania Jakości Kształcenia

  • 2012/2013 pdf
  • 2013/2014 pdf
  • 2014/2015 pdf
  • 2015/2016 pdf
  • 2016/2017 pdf    załączniki  pdf