Dziekan i ProdziekaniDziekan

dr hab. Adam Roman, prof. nadzw.

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

tel. 071 3205867

 

Prodziekan kierunków Biologia i Biologia człowieka

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.

Katedra Antropologii

te. 071 3205852

 

Prodziekan kierunków Bioinformatyka i Bezpieczeństwo Żywności

dr Magdalena Senze

Instytut Biologii, Zakład Hydrobiologii i Akwakultury

te. 071 3205870

 

Prodziekan kierunku Zootechnika

dr inż. Barbara Król

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

te. 071 3205830

 

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

Katedra Genetyki

tel. 071 3205756

 Wydziałowa Rada Biznesu

wejście