Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału 20115 listopada 2011

Uroczyste otwarte posiedzenie Rady Wydziału

z okazji Jubileuszu 60–lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Program posiedzenia

Galeria zdjęć