II Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - starzenie" 

 

Serdecznie zapraszamy

na

II Krajową Konferencję Naukowo-Szkoleniową

„Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”

 w dniach 20 – 21 marca 2015 r.

na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Patronat honorowy:

  • JM Rektor UM we Wrocławiu - Prof. dr hab. Marek Ziętek
  • JM Rektor UPWr - Prof. dr hab. Roman Kołacz


Organizatorzy Konferencji:

  • Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Zakład Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia UM we Wrocławiu
  • SKN Antropologów "JUVENIS" UP we Wrocławiu

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji: 

http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm

 

Kontakt mailowy: konf.promocjizdrowia2@gmail.com