XII Konferencja nt. "Etyczne, moralne i społeczne aspekty uśmiercania zwierząt"Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

oraz

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

wraz z

Sekcją Dobrostanu Zwierząt i Higieny Środowiska

mają zaszczyt zaprosić na


XII KONFERENCJĘ: ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY

OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT

nt. ETYCZNE, MORALNE I SPOŁECZNE

ASPEKTY UŚMIERCANIA ZWIERZĄT


Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. Romana Kołacza


Konferencja wraz z debatą publiczną odbędzie się 4 października 2013r.

na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Konferencja jest współfinansowana ze środków

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

dum


Tematyka i cel konferencji:

Tematem wiodącym konferencji będą moralne aspekty uśmiercania zwierząt. Intencją naszą będzie przedyskutowanie na forum naukowym metod uboju zwierząt, uwzględniając opinię nie tylko formalną (obecny stan prawny w Polsce i na świecie), ale także zdanie przedstawicieli społeczności związków wyznaniowych w Polsce. Spotkanie to, jak co roku, będzie także urozmaicone wykładem przedstawiciela jednej z organizacji pozarządowych, których statutowym obowiązkiem jest ochrona zwierząt. Efektem końcowym konferencji będzie sformułowanie w pełni obiektywnych wniosków dotyczących standardów uśmiercania zwierząt, z uwzględnieniem także potrzeb uboju zwierząt metodą tradycyjną i rytualną, jak również aspekty cierpienia zwierząt podczas ich uśmiercania, stąd też zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką do wzięcia w niej czynnego udziału.

 

PROGRAM

09:00‑10:00   Rejestracja uczestników (miejsce: ul. Chełmońskiego 38C)
10:00-10:15   Przywitanie uczestników konferencji – prof. dr hab. Witold Janeczek
10:15-10:30   Otwarcie konferencji – JM Rektor prof. dr hab. Roman Kołacz
10:30-11:00   Ubój rytualny a prawa ludzi i zwierząt
– prof. dr hab. Jan Woleński, polski filozof analityczny, logik epistemolog, teoretyk prawdy, filozof języka, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11:00-11:30   Uśmiercanie zwierząt według prawa polskiego i europejskiego
– dr Tomasz Pietrzykowski, prawnik, adiunkt Katedry Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, autor książki „Spór o prawa zwierząt”
11:30-12:00   Jak to, co wiemy o zwierzęcej psychice, wpływać powinno na nasze postępowanie wobec zwierząt
– prof. dr hab. Wojciech Pisula, psycholog i etolog Collegium Humanitatis, profesor w Instytucie Psychologii PAN, Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
12:00-12:30   Ubój muzułmański – Halal (Podstawy teologiczne, zasady, fakty historyczne, obecna sytuacja)
– Tomasz Miśkiewicz, polski duchowny muzułmański, Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego
12:30-13:00   Szchita jako bardziej humanitarna metoda uboju zwierząt
– Michael Schudrich, Rabin polsko-amerykański, Naczelny Rabin Polski, Członek Rabinatu Rzeczypospolitej Polskiej
13:00-13:30   Uwarunkowania oceny etycznej uśmiercania zwierząt do celów naukowych
– prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Wydział Nauk Biologicznych PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Przewodniczący Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach
13:30-14:00   Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad dobrostanem zwierząt podczas uboju
– dr n. wet. Janusz Związek, Główny Lekarz Weterynarii, Główny Inspektorat Weterynarii
14:00-14:30   Zagrożenia dobrostanu zwierząt przy hodowli, transporcie i uboju
– Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA
14:30-15:00   dyskusja plenarna i zakończenie konferencji
15:00-16:00   przerwa na lunch
(miejsce: Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24A)
16:00   debata publiczna
(miejsce: Aula Jana Pawła II, Centrum Dydaktyczno-Naukowe)

 

 

Serdecznie zapraszamy!

prof. dr hab. Witold Janeczek

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

1. Komunikat

2. Karta zgłoszeniowa:


Komitet organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Witold Janeczek

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr n. wet. Przemysław Cwynar

 

Kontakt z organizatorami: konferencja.etyczna@up.wroc.pl