XI Konferencja Etyczne i Prawne Aspekty Ochrony Dobrostanu Zwierząt - 4.10.2011Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

oraz

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

wraz z

Sekcją Dobrostanu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

mają zaszczyt zaprosić na

 

Patronat nad Konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki

oraz

Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek

 

UWAGA, zmiana miejsca

w Auli im. Jana Pawła II, Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim 24 A


 


Konferencja odbędzie się 4 października 2011 roku o godz. 10.00

 


Planowany program:

09:30‑10:00     Odsłonięcie tablicy poświęconej zwierzętom doświadczalnym
– JM Rektor prof. dr hab. Roman Kołacz (miejsce: Kliniki, ul. Grunwaldzka)
10:00‑11:00   Rejestracja uczestników (miejsce: Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. grunwaldzki 24 A)
11:00‑11:15   Otwarcie konferencji
– JM Rektor prof. dr hab. Roman Kołacz
11:15‑12:00   Dobrostan zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych w świetle obowiązujących przepisów Unii Europejskiej
– Andrea Gavinelli, European Commission, Unit D5 Animal Welfare, Bruksela
12:00‑12:45   Zasadność doświadczeń na zwierzętach
– prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Wydział Nauk Biologicznych PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Przewodniczący Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach
12:45‑13:30   Prawne konsekwencje dyrektywy UE o doświadczeniach na zwierzętach
– dr Tomasz Pietrzykowski, prawnik, adiunkt Katedry Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor książki „Spór o prawa zwierząt”
13:30‑14:30   lunch
14:30‑15:15   Genetyczne uwarunkowania moralności
– ks. prof. dr hab. Wiesław Dyk, wykładowca Filozofii Przyrody i Bioetyki
Uniwersytet Szczeciński i Seminarium Duchowne
15:15‑16:00   Zwierzę jako źródło obowiązków moralnych
– prof. dr hab. Jan Hartman, Kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Członek Zespołu ds. Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
16:00‑16:45   Rola lekarza weterynarii w kształtowaniu świadomości w zakresie dobrostanu zwierząt
dr n. wet. Janusz Związek, Główny Lekarz Weterynarii
16:45‑17:30   Polskie prawo ochrony zwierząt. Czy i jak je zmieniać?
– Dawid Karaś, absolwent biologii filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, współzałożyciel Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż

 

Organizatorzy przewidują sesję posterową dot. szerokorozumianego dobrostanu zwierząt.

 

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie do 31.08.2011 r. na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38C
51–630 Wrocław
z dopiskiem: KONFERENCJA
lub pocztą elektroniczną (skan dokumentu) na adres: dobrostan@up.wroc.pl

 

Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne oraz lunch.

 

Opłatę konferencyjną należy wnieść nie później niż do 31 sierpnia 2011 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25/27, 50–375 Wrocław
nr rachunku: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: subkonto nr 249 – 14, imię i nazwisko uczestnika

 

Organizatorzy nie refundują kosztów podróży.

Organizatorzy dysponują limitowaną liczbą noclegów.

 

Karta zgłoszeniowa

Komunikat nr II


Autorzy zobowiązani są do opracowania streszczenia posteru wg podanych wymogów:

format A4 (210 × 297 mm)
marginesy 2,5 cm
czcionka Times New Roman
wielkość czcionki 12 pkt.
interlinia 1,5
tytuł BOLD
nazwiska autorów oraz nazwa jednostki naukowej Italic
objętość 1 strona

 

Tytuły oraz streszczenia posterów prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: robert.kupczynski@up.wroc.pl

w terminie do 30.08.2011 roku.

 

Organizatorzy umożliwiają opublikowanie prac w formie artykułów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Seria Biologia i Hodowla Zwierząt (6 punktów). Objętość artykułów w języku polskim ze streszczeniami w języku angielskim powinna wynosić 7 – 8 stron;  instrukcja dla autorów. Warunkiem publikacji jest przesłanie 2 egzemplarzy wydruku prac wraz z wersją elektroniczną najpóźniej do dnia 30.06.2011 roku oraz uzyskanie pozytywnych recenzji. Koszt standardowego druku wynosi 350 zł.


Prace należy przesyłać na adres:

dr hab. Krystyn Chudoba, prof. UP
Instytut Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych
ul. Kożuchowska 5
51–631 Wrocław

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Witold Janeczek
e–mail: witold.janeczek@up.wroc.pl


Członkowie Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Stefania Kinal
prof. dr hab. inż., dr h.c. Tadeusz Szulc
dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. UP
dr hab. inż. Krystyn Chudoba, prof. UP
dr hab. inż. Agnieszka Szyszkowska, prof. UP
dr hab. inż. Marian Kuczaj, prof. UP
dr hab. inż. Wacław Łuczak
dr hab. inż. Adam Roman
dr inż. Jerzy Akińcza
dr inż. Anna Jerysz
dr Tomasz Kokurewicz
dr inż. Robert Kupczyński
dr inż. Irena Zwolińska – Bartczak
mgr inż. Przemysław Cwynar