X. Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne_2014X. Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne

 „Poprawa zdrowotności świń drogą do wzrostu opłacalności produkcji trzody chlewnej”

poświęcone pamięci Profesora Stefana Alexandrowicza

10 kwietnia 2014

Komunikat 1                 Program             Formularz rejestracyjny