Międzynarodowa konferencja "Dobrostan koni" - 3-4.12.2011 

ZAKŁAD HODOWLI KONI I JEŹDZIECTWA
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

 

oraz

 

    

 

zapraszają do współudziału w

 

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "DOBROSTAN KONI"

(nauka – praktyce, praktyka – nauce)

 

03–04.12.2011

 


 

Zapewnienie wysokiego poziomu dobrostanu koni leży w interesie wszystkich osób, które utrzymują konie, pracują z końmi, pracują na rzecz koni lub nauczają o koniach. Stwarzanie odpowiednich warunków dla psychicznego i fizycznego zdrowia konia ma różne cele:

 1. Protest przeciw sprawianiu bólu zwierzęciu.
 2. Względy ekonomiczne.
 3. Osiąganie sukcesów we współzawodnictwie sportowym.
 4. Bezpieczeństwo pracy z koniem.

Na konferencję przyjął zaproszenie:

dr Gerd Heuschmann, autor książki „Gdyby konie mogły krzyczeć…”

Przewidywany jest też udział innych wykładowców oraz sesja plakatowa. Na plakatach można przedstawiać wyniki badań naukowych, relacje na temat własnych doświadczeń z końmi oraz opinie wynikające z obserwacji sytuacji związanych dobrostanem koni.

 

                                                      Kierownik Zakładu Hodowli Koni i Jeździectwa
                                                 dr hab. Ewa Jodkowska

 


 

Program

 

Uczestnictwo

Opłaty

Uczestnictwo w konferencji –  200 zł  (materiały konferencyjne i posiłki).

Studenci szkół wyższych oraz słuchacze studiów podyplomowych o kierunku związanym z hodowlą koni i jeździectwem  - udział bezpłatny


Konto

PKO BP SA  Wrocław,    62 1020 5242 0000 2102 0029 2045,
z dopiskiem: Konferencja ”Dobrostan koni” (249-41),

adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27


Warunki uczestnictwa w konferencji:

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza (niezależnie od kosztów udziału) oraz potwierdzenie opłaty konferencyjnej  do 25.11.2011

 • drogą elektroniczną: ewa.formicka@up.wroc.pl
 • faksem: 71 320 57 85
 • lub pocztą: Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, ul. Kożuchowska 5a, 51-631 Wrocław

 

Kontakt

Biuro konferencji: Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, ul. Kożuchowska 5A, 51-631 Wrocław

Sekretarz: mgr Ewa Formicka, ewa.formicka@up.wroc.pl  tel. 71 320 57 85

Współpraca z zagranicą: mgr Katarzyna Kulikowska, katarzynakulikowska@hipologia.pl, tel. 608 365 714

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Możliwości zakwaterowania we Wrocławiu

 

Streszczenia

Osoby przedstawiające referaty lub postery proszone są o przygotowanie streszczeń prac w załączonym pliku, w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2011 roku, w celu opublikowania w materiałach konferencyjnych.

 

Publikacje

Organizatorzy umożliwiają publikację prac w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Seria Biologia i Hodowla Zwierząt (6 punktów), według załączonej instrukcji. Przewidziany termin wydania – pierwszy kwartał 2012 roku. Koszt druku wynosi 600 zł. Objętość pracy (wraz ze streszczeniem w języku angielskim) nie powinna przekraczać 6 stron. Warunkiem publikacji jest przesłanie prac do dnia 20.12.2011 roku oraz uzyskanie pozytywnych recenzji.

 

 Dojazd

Dojazd do Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt z Dworca Głównego PKP

Dojazd do Ośrodka Jeździeckiego Arkadia

 

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Jodkowska

Sekretarz: mgr Ewa Formicka

Współpraca z zagranicą: mgr Katarzyna Kulikowska

Członkowie:

 • prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg
 • dr Maciej Dobrowolski
 • dr Ewa Walkowicz
 • mgr Natalia Badura
 • mgr Ewelina Jagła
 • mgr Maria Soroko
 • mgr Justyna Śpiewak