LXXVIII Zjazd PTZ Kraków 2013Krakowskie Koło PTZ serdeczne zaprasza do udziału w LXXVIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Zjazd odbędzie się w Krakowie, w dniach 9-11 września 2013 roku, a jego hasłem jest "Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa".

 

1. Komunikat II – z kosztami Zjazdu i imprez towarzyszących pdf

2. Karta zgłoszenia doc

3. Szczegółowe informacje dotyczące nadsyłania referatów i doniesień naukowych pdf

4. Formatka doc

5. Regulamin Sesji Konkursowej Młodych Naukowców pdf

6. Informacje o wyjazdach specjalistycznych i wycieczkach pdf

 

Ewentualne pytania i sugestie prosimy kierować na podany poniżej adres.


Sekretarz Zjazdu

Dr hab. Joanna Makulska,

Katedra Hodowli Bydła,

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

al. Mickiewicza 24/28,

30-059 Kraków,

tel. (012) 662-41-80 lub 662-40-63

e-mail: ptzkrakow@poczta.fm (zaznaczając jako temat: Zjazd PTZ)