XVII Warsztaty Zootechniczne 20 listopada 2013 roku
 XVII Warsztaty Zootechniczne

 „OD EKOLOGII DO NANOBIOTECHNOLOGII - PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ
W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA"

20 listopada 2013 roku

Wydział Nauk o Zwierzętach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, ul. Ciszewskiego 8

Komunikat nr 1                  Komunikat nr 2