HABILITACJE

Procedura habilitacyjna – dr inż. Tomasz Suchocki

   w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

 

Autoreferat   pdf

Wniosek     pdf

Recenzja nr 1   pdf

Recenzja nr 2   pdf

Recenzja nr 3   pdf

Uchwała Komisji habilitacyjnej   pdf

Uzasadnienie opinii Komisji   pdf

Uchwała Rady Dyscypliny zootechnika i rybactwo   pdf 


1.1. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

- wszczęcie postępowania

26.04.2019 r.

- powołanie komisji        

02.09.2019 r.

- wykonanie recenzji

do 14.10.2019 r.

- podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo25.10.2019 r.

- podjęcie przez Radę Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

1.2. Skład komisji habilitacyjnej

 

przewodniczący komisji:

prof. dr. hab. Jan Udała - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

sekretarz komisji:

dr hab. Heliodor Wierzbicki - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

recenzent:

prof. dr hab. Marek Łukaszewicz – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

recenzent:

prof. dr hab. Urszula Czarnik – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

recenzent komisji:

prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

członek komisji:

dr hab. Witold Chabuz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

członek komisji:

prof. dr hab. Andrzej Zachwieja - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 


Procedura habilitacyjna – dr inż. Magdalena Zatoń - Dobrowolska

   w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

 

Autoreferat   pdf

Wniosek     pdf

Recenzja nr 1   pdf

Recenzja nr 2   pdf

Recenzja nr 3   pdf


Uchwała Komisji habilitacyjnej   pdf

Uzasadnienie opinii Komisji   pdf

Uchwała Rady Dyscypliny zootechnika i rybactwo   pdf 


1.1. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

- wszczęcie postępowania

30.04.2019 r.

- powołanie komisji        

02.09.2019 r.

- wykonanie recenzji

do 14.10.2019 r.

- podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

25.10.2019 r.

- podjęcie przez Radę Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

 

 

1.2. Skład komisji habilitacyjnej

przewodniczący komisji:

prof. dr. hab. Jan Udała - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

sekretarz komisji:

dr hab. Artur Kowalczyk - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

recenzent:

prof. dr hab. Leszek Drozd– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

recenzent:

prof. dr hab. Andrzej Gugołek – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

recenzent komisji:

prof. dr hab. Stanisław Socha – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

członek komisji:

dr hab. Jacek Nowicki - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

członek komisji:

prof. dr hab. Edward Pawlina - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 


 

 


1. Procedura habilitacyjna – dr inż. Artura Kowalczyka

   w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

 

Autoreferat pdf

Wniosek     pdf

Recenzja nr 1   pdf

Recenzja nr 2   pdf

Recenzja nr 3   pdf

Uchwała Komisji habilitacyjnej   pdf

Uzasadnienie opinii Komisji   pdf

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt   pdf

 

1.1. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

- wszczęcie postępowania

16.04.2013 r.

- powołanie komisji        

06.05.2013 r.

- wykonanie recenzji

do 05.07.2013 r.

- podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

09.07.2013r.
- podjęcie przez Radę Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika16.07.2013r.


1.2. Skład komisji habilitacyjnej

przewodniczący komisji:

prof. dr hab. Jan Jankowski - Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski w Olsztynie

sekretarz komisji:

dr hab. Adam Roman, prof. nadzw. - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

recenzent:

prof. dr hab. Marek Bednarczyk -  Uniwersytet Technologiczno‑Przyrodniczy w Bydgoszczy

recenzent:

prof. dr hab. Danuta Szczerbińska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

recenzent:

dr hab. Wojciech Kruszyński - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

członek komisji:

prof. dr hab. Jan Niemiec - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

członek komisji:

dr hab. Andrzej Zachwieja, prof. nadzw. - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 


 

  2. Procedura habilitacyjna – dr inż. Rafała Bodarskiego

      w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

 

      Autoreferat   pdf

      Wniosek       pdf

      Recenzja nr 1   pdf

      Recenzja nr 2   pdf

      Recenzja nr 3   pdf

      Uchwała Komisji habilitacyjnej   pdf

      Uzasadnienie opinii Komisji   pdf

      Uchwała Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt   pdf

 

  2.1. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

- wszczęcie postępowania  
27.12.2013 r.
- powołanie komisji 07.04.2014 r.
- wykonanie recenzji do 06.06.2014 r.
- podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika 17.06.2014 r.
- podjęcie przez Radę Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika 26.06.2014 r.

 

  2. 2. Skład komisji habilitacyjnej

przewodniczący komisji:

prof. dr hab. Jan Jankowski - Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski w Olsztynie

sekretarz komisji:

dr hab. Adam Roman - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

recenzent:

prof. Małgorzata Szumacher - Strabel -  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

recenzent:

prof. Maria Dymnicka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

recenzent komisji:

prof. Jan Matras - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

członek komisji:

prof. Zygmunt Kowalski - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

członek komisji:

prof. Piotr Nowakowski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


 

 

  3. Procedura habilitacyjna – dr inż. Roberta Bodkowskiego

      w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

 

      Autoreferat pdf

      Wniosek     pdf

      Recenzja nr 1   pdf

      Recenzja nr 2   pdf

      Recenzja nr 3   pdf

      Uchwała Komisji habilitacyjnej  pdf

      Uzasadnienie opinii Komisji  pdf

      Uchwała Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt pdf

 

   3.1. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

- wszczęcie postępowania 17.01.2014 r.
- powołanie komisji 07.04.2014 r.
- wykonanie recenzji
do 06.06.2014 r.
 - podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika  8 lipca 2014 r.
 - podjęcie przez Radę Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika  10 lipca 2014 r.

   3. 2. Skład komisji habilitacyjnej

przewodniczący komisji:

prof. Zygmunt Litwińczuk - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

sekretarz komisji:

dr hab. Adam Roman - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

recenzent:

prof. Marian Czauderna - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie

recenzent:

dr hab. Cezary Purwin - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

recenzent komisji:

prof. Maria Dymnicka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

członek komisji:

prof. Jacek Wójtowski- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

członek komisji:

dr hab. Andrzej Zachwieja - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 


 

4. Procedura habilitacyjna – dr inż. Ireneusza Ryszarda Antkowiaka

   w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

 

      Autoreferat pdf

      Wniosek     pdf

      Recenzja nr 1   pdf

      Recenzja nr 2   pdf

      Recenzja nr 3   pdf

      Uchwała Komisji habilitacyjnej   pdf

      Uzasadnienie opinii Komisji   pdf

      Uchwała Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt   pdf

 

4.1. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

- wszczęcie postępowania 24.03.2014 r.
- powołanie komisji 05.05.2014 r.
- wykonanie recenzji do 30.06.2014r.
 - podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika  12.06.2014 r.
 - podjęcie przez Radę Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika  26.06.2014r.

  

4. 2. Skład komisji habilitacyjnej

przewodniczący komisji:

prof. Zygmunt Litwińczuk - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

sekretarz komisji:

dr hab. Adam Roman - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

recenzent:

prof. Anna Sawa - Uniwersytet Przyrodniczo - Technologiczny im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

recenzent:

dr hab. Jan Miciński - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

recenzent komisji:

dr hab. Andrzej Zachwieja - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

członek komisji:

dr hab. Alina Górska - Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach

członek komisji:

dr hab. Heliodor Wierzbicki - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


 

5. Procedura habilitacyjna – dr inż. Mariusza Korczyńskiego

   w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

 

      Autoreferat pdf

      Wniosek     pdf

      Recenzja nr 1   pdf

      Recenzja nr 2   pdf

      Recenzja nr 3   pdf

      Uchwała Komisji habilitacyjnej   pdf

      Uzasadnienie opinii Komisji   pdf

      Uchwała Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt   pdf

 

5.1. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

- wszczęcie postępowania 13.02.2015
- powołanie komisji 04.05.2015
- wykonanie recenzji do 23.06.2015
 - podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika 30.06.2015
 - podjęcie przez Radę Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

10.07.2015

  

5. 2. Skład komisji habilitacyjnej

przewodniczący komisji:

prof. Zygmunt Litwińczuk - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

sekretarz komisji:

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz - Uniwersytet   Przyrodniczy we Wrocławiu

recenzent:

prof. dr hab. Janina Sowińska - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

recenzent:

dr hab. Zofia Sokołowicz - Uniwersytet Rzeszowski

recenzent komisji:

dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw. - Uniwersytet Przyrodniczy we   Wrocławiu

członek komisji:

prof. dr hab. Jerzy Niedziółka - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

członek komisji:

dr hab. Adam Traczykowski, prof. nadzw UTP - Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy


 

6. Procedura habilitacyjna – dr inż. Sebastiana Opalińskiego

   w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

 

      Autoreferat pdf

      Wniosek     pdf

      Recenzja nr 1   pdf

      Recenzja nr 2   pdf

      Recenzja nr 3   pdf

      Uchwała Komisji habilitacyjnej   pdf

      Uzasadnienie opinii Komisji   pdf

      Uchwała Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt   pdf

 

6.1. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

- wszczęcie postępowania 07.10.2015
- powołanie komisji 09.11.2015
- wykonanie recenzji do 21.12.2015
 - podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika 12.01.2016
 - podjęcie przez Radę Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

26.01.2016

  

6. 2. Skład komisji habilitacyjnej

przewodniczący komisji:

prof. Zygmunt Litwińczuk - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

sekretarz komisji:

dr hab. Artur Kowalczyk - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

recenzent:

prof. dr hab. Anna Wójcik-  Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

recenzent:

dr hab. Elżbieta Bombik, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w w Siedlcach

recenzent:

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

członek komisji:

dr hab. Jacek Walczak – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

członek komisji:

prof. dr hab. Andrzej Zachwieja, prof. nadzw. - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 


 


7. Procedura habilitacyjna – dr Ryszard Mordak

   w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

 

Autoreferat pdf

Wniosek     pdf

Recenzja nr 1  pdf     

Recenzja nr 2  pdf

Recenzja nr 3  pdf

Uchwała Komisji habilitacyjnej  pdf

Uzasadnienie opinii Komisji  pdf

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt  pdf

 

7.1. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

- wszczęcie postępowania

18.07.2016

- powołanie komisji

17.10.2016

- wykonanie recenzji

do 09.12.2016

 - podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

04.01.2017

 - podjęcie przez Radę Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

17.01.2017

  

7. 2. Skład komisji habilitacyjnej

 

przewodniczący komisji:

prof. Zdzisław Smorąg – Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

sekretarz komisji:

dr hab. Wojciech Kruszyński - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

recenzent:

dr hab. Cezary Purwin -  Uniwersytet Warmińsko – Mazurski  w Olsztynie

recenzent:

prof. Jan Udała – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  w Szczecinie

recenzent komisji:

prof. Witold Janeczek - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

członek komisji:

prof. Anna Sawa – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

członek komisji:

prof. Roman Kołacz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 

8. Procedura habilitacyjna – dr inż. Ewa Pecka - Kiełb

   w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

 

Recenzja nr 1   pdf

Recenzja nr 2   pdf

Recenzja nr 3   pdf

Autoreferat pdf

Wniosek pdf   

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt   pdf


8.1. Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 

- wszczęcie postępowania

20.12.2016 r.

- powołanie komisji        

06.02.2017 r.

- wykonanie recenzji

do 09.04.2017 r.

- podjęcie przez komisję habilitacyjną uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

 

09.05.2017 r.

- podjęcie przez Radę Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika


13.06.2017

8.2. Skład komisji habilitacyjnej

przewodniczący komisji:

prof. Tomasz Gruszecki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

sekretarz komisji:

dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

recenzent:

prof. Małgorzata Szumacher – Strabel – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

recenzent:

prof. Zygmunt Kowalski – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

recenzent komisji:

prof. Anna Sawa – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

członek komisji:

Prof. Jan Miciński - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

członek komisji:

prof. Damian Knecht - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


 

 

1.2. Skład komisji habilitacyjnej