Archiwum dla roku 20192019-10-15 Rekrutacja na zajęcia pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych

2019-09-28 Towarzystwo Biologii Rozrodu Oddział Wrocław zaprasza na wykłady w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 12.00

2019-09-22 Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Hodowli Zwierząt, Zakładzie Hodowli Drobiu

do 22.09.2019

2019-09-15 Konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowego (antropolog) w Katedrze Antropologii

do 15.09.2019

2019-09-15 Konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowego (archeolog) w Katedrze Antropologii

do 15.09.2019

2019-08-29 Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Hodowli Zwierząt, Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowyc

do 29.08.2019

2019-08-23 Konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Katedrze Genetyki (Pracownia Biostatystyki)

do 23.08.2019

2019-08-22 Konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Katedrze Genetyki (Pracownia Genetyki Populacji i Cech Ilościowych)

do 22.08.2019

2019-08-22 Konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki (pracownia Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt i Cytogenetyki)

do 22.08.2019

2019-08-22 konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Katedrze Genetyki (Pracownia Biologii Molekularnej i Komórki)

do 22.08.2019