III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku-problemy i wyzwania"Szanowni Państwo,

Pragnę przypomnieć, że zbliżamy się do końca procesu rejestracji uczestników III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”,  która odbędzie się 20-21 marca 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej. Celem konferencji jest wymiana poglądów i prezentacja wyników badań naukowych skoncentrowanych wokół współczesnego rolnictwa. Z tych względów konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, firm oraz osób zainteresowanych tematyka konferencji. Zakres tematyczny Konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • AGROEKOLOGIA
 • PRODUKCJA ROŚLINNA
 • PRODUKCJA ZWIERZĘCA
 • AGROENERGETYKA
 • PRZECHOWALNICTWO PŁODÓW ROLNYCH
 • PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH
 • AGROMECHATRONIKA
 • INŻYNIERIA ROLNICZA
 • ROLNICTWO PRECYZYJNE
 • PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA
 • WSPÓŁCZESNE ROLNICTWO       Rejestracje oraz opłatę konferencyjną należy dokonać do 27.02.2018r.
 
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne poniżej: 
 
www.konferencja-rolnictwo.pl

Zarejestruj się!

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”. Wyrażamy nadzieję, że niniejsza inicjatywa wzbudzi Państwa zainteresowanie i w marcu spotkamy się w Krzyżowej. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród współpracowników oraz osób potencjalnie zainteresowanych konferencją.

 

Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Tobiasz Wysoczański
tel. 888 835 320
kontakt@konferencja-rolnictwo.pl