ANKIETYZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ANKIETYZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

Od 14 do 24 lutego 2018 r. na indywidualnych kontach systemu USOSweb dostępne będą ankiety do oceny zajęć dydaktycznych, w której studenci będą pytani m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego, sposób przekazywania wiedzy, dostosowanie sali i jej wyposażenia do zajęć, liczebność grup czy sposób oceniania. Jest też miejsce na własne uwagi.

Każdy student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie mógł ocenić wszystkie swoje zajęcia z zakończonego właśnie semestru. Po wypełnieniu ankiety będzie mógł też sprawdzić, jak te same zajęcia ocenili inni.

Wszystkie ankiety będą anonimowe.

Studenci wydziału, na którym co najmniej 45% studentów z każdego kierunku studiów wypełni ankiety otrzymają jeden dodatkowy dzień wolny od zajęć w semestrze rozpoczynającym się 19 lutego 2018 r. Jaki będzie to dzień – zależy już tylko od ustaleń wydziałowego samorządu studentów z dziekanem.

Dla studentów wydziału z największą liczbą wypełnionych ankiet uczelnia przewiduje też dodatkową nagrodę. 

W przypadku negatywnej oceny zajęć (przy minimum 20% wypełnionych ankiet) dziekan zarządza ich hospitację, a wyniki ankiet są brane pod uwagę przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich.

Zdobywców dnia wolnego, wstępne wyniki ankiet i najlepiej ocenianych prowadzących z każdego wydziału przedstawimy na stronie uczelni na początku marca.