Godziny dziekańskie w dniu 6 grudnia 2014            Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ze względu na uroczystość Absolutorium na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt w dniu6 grudnia 2014r.  ustalam godziny dziekańskie od 10.00 do 14.30.

 

                                                                        Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

                                                                             dr hab. Andrzej Zachwieja, prof. nadzw.