Publiczna obrona doktorska Ewy Anny Popieli - PlebanDziekan i Komisja Doktorska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

uprzejmie zawiadamiają,

 że w dniu 4 grudnia 2013 roku o godz. 9.30 w sali Auditorium Biologicum, ul. Chełmońskiego 38c

 odbędzie   się

 publiczna obrona pracy  doktorskiej


 Pani  mgr Ewy Anny Popieli - Pleban

 

Tytuł pracy:

„Wpływ propolisu i pyłku kwiatowego na wybrane parametry jakościowe jaj oraz wskaźniki fizjologiczne krwi kur nieśnych”


Promotor

dr hab. Adam Roman, prof. nadzw.,  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzenci

dr hab. Teresa Szczęsna, Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

 

prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Praca doktorska z recenzjami - do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu   Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

                                                                                                Dziekan

                                                                                                   dr hab. Andrzej Zachwieja, prof. nadzw.