Godziny rektorskie w dniu 2.10.2012W celu umożliwienia wszystkim członkom społeczności akademickiej wzięcia udziału w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013, za zgodą rektora, zawieszam w dniu 2 października 2012 r. w godz. od 11.00 do 15.00 wszystkie zajęcia dydaktyczne.

Prorektor ds. studenckich i kształcenia

prof. dr hab. Danuta Parylak