Protokół z wyborów uzupełniających do Rady WydziałuWrocław, 13.09.2012

 

 

Protokół

z wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt z grona nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dr hab.w dniu 13 września 2012 roku

 

Celem zebrania było wyłonienie w głosowaniu tajnym dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dr hab. do Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. 

 

W związku z wyborem na pro-dziekana pani dr inż. Magdaleny Zatoń-Dobrowolskiej oraz uzyskaniu stopnia dr  hab. przez pana Roberta Kupczyńskiego ubyło z grupy przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dr hab. wybranych w dniu 24 stycznia 2012 roku do Rady Wydziału na kadencję 2012 – 2016 dwie osoby.

 

W zebraniu uczestniczyło 21 osób z grona 37 nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dr hab. Na przewodniczącą zebrania wybrano dr inż. Monikę Kowalską – Góralską.

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano 3 osoby: dr inż. Ewę Walkowicz (Przewodnicząca) oraz  dr inż. Przemysława Pokornego i dr inż. Macieja Dobrowolskiego.

 

Na ręce Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej wpłynęło pismo od pani dr inż. Marii Chrzanowskiej (nieobecność usprawiedliwiona), która złożyła pisemne oświadczenie zgody na kandydowanie w wyborach. 

Po ustaleniu, że na Sali zasiada ponad 50% osób uprawnionych do głosowania przystąpiono do wyłaniania kandydatów.

 

Zgłoszono cztery kandydatury, które w głosowaniu tajnym uzyskały następujące liczby głosów pozytywnych:

Dr inż. Maria Chrzanowska    – 14 głosów TAK

Dr   inż. Mariusz Korczyński    – 13 głosów TAK

Dr Magdalena Moska              – 11 głosów TAK

Dr Grzegorz Zaleśny               –   2 głosy    TAK

 

W związku z uzyskanym wynikiem głosowania w wyborach uzupełniających jako przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dr hab. do Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt na kadencję 2012 – 2016 zostali wybrani:

dr inż. Maria Chrzanowska i dr inż. Mariusz Korczyński.

 

 

                                                                                                                        Prof. dr hab. Piotr Nowakowski

                                                                                                          Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej