Kaucja za DSOsoby, którym przyznano miejsce w domu studenckim, zobowiązane są do wpłaty kaucji w wysokości 100 zł, na podane poniżej konto uczelni, do 31 sierpnia 2012 r. (liczy się data wpływu pieniędzy na konto):

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nr konta: 211020 5242 0000 2102 0029 2201

obowiązkowo z dopiskiem

kaucja za DS……………….…………… za ………………………………………………………………………………..

(nazwa przyznanego akademika) (imię i nazwisko studenta, za którego wpłacana jest kaucja)

Jeżeli kaucja nie wpłynie na podane wyżej konto uczelni do 31 sierpnia 2012 r. student traci przyznane miejsce.